Vallavolikogu õigusaktid

 

Vastavalt Riigi Teataja seadusele avaldatakse omavalitsuste poolt vastuvõetud ja avaldamiseks esitatud üldist tähtsust omavad õigusaktid Eesti Vabariigi ametlikus väljaandes Riigi Teataja:

Vastavalt avaliku teabe seadusele registreeritakse asutuses koostatud ja allkirjastatud õigusaktid asutuse dokumendiregistris. Kanepi Vallavolikogu poolt vastuvõetud õigusaktid on leitavad valla dokumendiregistris DELTA: 

Kanepi Vallavolikogu istungite protokollid on leitavad valla dokumendiregistris DELTA: 

Kanepi Vallavolikogu istungite videoülekanded on leitavad Kanepi valla Youtube'i kanalil: