Kanepi valla jäätmehoolduseeskiri

Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmehoolduseeskiri

 

Kanepi valla jäätmejaamade kasutamise kord

Kanepi valla jäätmejaamadesse saavad käesolevas korras loetletud eelsorteeritud jäätmeid tasuta üle anda rahvastikuregistrijärgsed Kanepi valla elanikud, kes on liitunud korraldatud jäätmeveoga ja omavad kehtivat korraldatud jäätmeveo lepingut ning on sõlminud Kanepi valla jäätmejaamade kaardi/lühinumbri kasutamise lepingu.

Teistelt jäätmevaldajatelt Kanepi valla jäätmejaamades jäätmeid vastu ei võeta.

Jäätmevaldajad, kes ei ole rahvastikuregistrijärgsed Kanepi valla elanikud, aga omavad Kanepi valla haldusterritooriumil elukondlikke hooneid (elamud, suvilad) ning on sõlminud vähemalt suveperioodiks korraldatud olmejäätmeveo lepingu, saavad soovi korral taotleda Kanepi valla jäätmejaamade kasutamiseks tasulist jäätmejaamade värava avamiseks lühinumbrit. Selleks tuleb tasuda Kanepi Vallavalitsuse arvelduskontole EE152200001120263205 jäätmejaamade kasutamise aastatasu summas 100 € (ükssada eurot) ja sõlmida tähtajaline lühinumbri kasutamise leping, mis tagab jäätmejaamade kasutamisõiguse järgnevaks 12 kuuks. Lepingu pikendamiseks tuleb tasuda 5 päeva enne lepingu kehtivusaja lõppemist Kanepi Vallavalitsuse arvelduskontole uuesti 100 eurot ning saata maksekorralduse koopia jäätmejaama operaatorile, leping pikeneb automaatselt järgnevaks aastaks (12 kuuks).

Lepingu saab sõlmida ka Kanepi jäätmejaamas koha peal. Lepingu sõlmimise soov on vajalik eelnevalt kokku leppida jäätmejaama operaatoriga (tel 5294793 Ly Kamja, ly.kamja@kanepi.ee), et saaks kontrollida lepingu sõlmimise eelduseks olevaid tingimusi.

Kui tähtajalise jäätmejaamade värava avamise lühinumbri tasu ei ole lepingu pikendamise tähtajaks laekunud, muutub number automaatselt kehtetuks.

 

Kanepi vallas on alates 2020 aastast avatud neli jäätmejaama järgmistel aadressidel:

1. Saverna jäätmejaam, aadress Katlamaja, Saverna küla, Kanepi vald.

Värava avamine toimub väravakaardi valideerimisel või helistamisel lepinguga seotud telefoninumbrilt lühinumbrile 1895*02.

2. Põlgaste jäätmejaam, aadress Roosi tee 3, Põlgaste küla, Kanepi vald.

Värava avamine toimub väravakaardi valideerimisel või helistamisel lepinguga seotud telefoninumbrilt lühinumbrile 1895*03.

3. Krootuse jäätmejaam, aadress Pärna tee 11, Krootuse küla, Kanepi vald.

Värava avamine toimub väravakaardi valideerimisel või helistamisel lepinguga seotud telefoninumbrilt lühinumbrile 1895*04.

4. Kanepi jäätmejaam, aadress Kooli tn 21, Kanepi alevik, Kanepi vald.

Värava avamine toimub väravakaardi valideerimisel või helistamisel lepinguga seotud telefoninumbrilt lühinumbrile 1895*05.

Kanepi valla jäätmejaamad on jäätmete üleandmiseks avatud E-P kell 7.00-22.00.

 

Kanepi valla elanikud saavad tasuta jäätmejaamadesse tuua alljärgnevad jäätmed:

 • Ohtlikud jäätmed
 • kasutatud õlid ja õlijäätmed, sh õlifiltrid ja -pakendid
 • värvi-, liimi- ja lakijäätmed, lahustid, nendega määrdunud töövahendid ning pakendid
 • taimekaitse- ja putukatõrjevahendid ning nende pakendid
 • vanad akud ja akuvedelikud
 • kemikaalid ja pestitsiidide jäätmed
 • kasutamata jäänud või aegunud ravimid ja farmaatsiatooted
 • elavhõbedakraadiklaasid ja muud elavhõbedat sildavad jäätmed 
 • päevavalguslambid (erikujulised, kompaktsed), säästulambid, kõrg- ja madalrõhulahenduslambid
 • patareid ja väikeakud
 • tundmatud jäätmed
   
 • Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed
 • suured kodumasinad (külmikud, telerid, elektri pliidid)
 • väikesed kodumasinad
 • infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooni-seadmed
 • valgustusseadmed
 • elektri- ja elektrontööriistad (välja arvatud suured tööstuslikud tööriistad)
 • meditsiiniseadmed
 • seire- ja valveseadmed

 

Ära antavad koduses kasutuses olevad seadmed ei tohi olla saastunud ega lammutatud osadeks

 

Ohtlikud jäätmed ja elektroonika ladustada sortimentide kaupa jäätmejaama siseterritooriumil ohtlike jäätmete hoiuruumi ukse taha.

 

 • Suuremõõtmelised jäätmed
 • vanad mööbliesemed: kapid, toolid, lauad, diivanid, voodid, madratsid
 • peeglid
 • lapsevankrid
 • söögitoolid, turvatoolid jne.

 

Mööbel peab olema eelnevalt väiksemateks osadeks lammutatud. Lapsevankrid ja söögitoolid kokku pandud.

 

 • Asbesti sisaldavad ja eterniidi jäätmed (kuni 1 m3 kolme kuu jooksul)

Eterniit tuleb laduda konteinerisse võimalikult tervete plaatidena ja ruumisäästlikult, plaate ei tohiks võimaluse korral konteinerisse mitte loopida.

 

 • Ehitusjäätmed (kuni 1 m3 kolme kuu jooksul)
 • betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted (WC-potid ja valamu)
 • ehitusest pärit penoplasti ja vahtplast jäägid
 • soojustusmaterjalid
 • kipsijäägid
 • kasutatud tapeet
 • uksed, klaasideta ja lõhutud aknaraamid, ukselengid jne.
 • pakettaknad
 • plastijäätmed, tugevast plastist jäätmed (plastkausid ja -ämbrid, plastvannid, plastkastid, plastist lillepotid jne.)

 

 • Lehtklaas (ainult aknaklaas)

 

 • Kilejäätmed

 

 • Vanametall ja metallijäätmed

 

 • Segapakendid (pakend tuleb tühjendada, loputada ning kokku suruda.)
 • plastpudelid
 • tetrapakid
 • jogurtitopsid/võikarbid
 • alumiiniumpurgid
 • õue- ja teeküünalde ümbrised
 • puhtad penoplastist pakkekarbid ja –alused
 • klaasist pudelid/purgid

 

 • Klaaspakend (klaastaara)

Konteineri olemasolu korral panna klaaspakend selleks ettenähtud klaastaarakonteinerisse

 

 • Vanapaber ja -papp/kartong

puhas kuiv paber: ajalehed, ajakirjad, reklaamimaterjalid, töövihikud, kaustikud, ümbrikud, kirjutus-, joonistus- ja paljunduspaberid

papp, kartong ja pruun paber, papp-pakendid peavad olema kokkusurutud, et need konteineris võimalikult vähe ruumi võtaks.

 

EI TOHI VIIA:

 • märga ja määrdunud paberit,
 • kiletatud ja vahatatud paberit ja pappi (kingituspakipaberid, foolium- ja kopeerpaberid)
 • tootepakendeid (piimapakid, võipaki pabereid, kile, vahtplast, jäätise ja kommipaberid)
 • märga ja määrdunud pappi
 • muna-aluseid ja muid toiduainete pakendeid
 • kasutatud pappnõusid ja papptopse
 • kasutatud tapeeti

 

Kanepi jäätmejaamas võetakse täiendavalt vastu alljärgnevaid jäätmeid:

 

 • Vanad velgedeta sõiduautorehvid

Ühelt jäätmevaldajalt võetakse aastas vastu 8 velgedeta sõiduautorehvi.

Sinna kategooriasse mittekuuluvad rehvid (erirehvid, suuremõõtmelised rehvid jne.) viia AS Kuusakoskisse või Põlva jäätmejaama. Eelnevalt täita MTÜ Rehviringluse kodulehel taotlusvorm, et erimõõtmelised rehvid saaks tasuta ära anda.

 

 • Puit (kuni 1m3 kolme kuu jooksul)

Kodumajapidamistes tekkinud puit. Samuti puidust uksed, ukselengid, lõhutud aknad ja aknaraamid.

 

 • Tektsiil (kuni 1 m3 kolme kuu jooksul).
 • kasutuskõlbmatud rõivad ja vaibad

 

EI TOHI VIIA:

 • kilet
 • olmeprügi
 • mänguasju
 • jalanõusid
 • pakendeid

 

 • Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (kuni 1 m3 kolme kuu jooksul)
 • puulehed
 • niidetud muru
 • hekkide ja puude kärpimisjäätmed

 

Toidujäätmete ladustamine keelatud

 

Kõik jäätmed tuleb sorteerida liikide kaupa enne jäätmejaama minekut. Transportimisel paigutada jäätmed nii, et jäätmejaamas oleks lihtne erinevad jäätmeliigid eraldada ja panna vastavasse konteinerisse.

 

Jäätmejaama võib tuua ainult seal vastuvõetavaid (eelpool loetletud) jäätmeid. Kodanikel on kohustus kinni pidada jäätmekogustest, mis kehtivad lepingu, mitte jäätmejaamade kohta

 

Piirnormi ületavad suuremas koguses ehitus- ja lammutusjäätmeid saab tasu eest ära anda vastavat õigust omavale jäätmevedajale, tellides selleks koju sobiva suurusega konteineri. Ehitusjäätmed saab viia ka ise sellisesse jäätmejaama, kus ehitusjäätmeid vastu võetakse (näiteks Võru Jäätmekeskuses Umbsaarel, Põlva jäätmejaam, Otepää jäätmejaam või Aardlapalu ümberlaadimisjaam).

Kui mõni jäätmekonteiner on täitunud, siis ei tohi jäätmeid konteineri kõrvale ladustada, vaid tuleb need viia mõnda teise Kanepi valla jäätmejaama, kus vastavas konteineris on ruumi.

Konteinerite täitumise kohta soovitame enne jäätmejaama tulekut küsida infot jäätmejaama operaatorilt telefonil 52 94 793.

 

Kõiki Kanepi valla jäätmejaamasid opereerib Kanepi Varahaldus (reg. kood 77000878).

Kanepi valla jäätmejaamasid haldab (jäätmete äravedu teostab) AS Eesti Keskkonnateenused.

 

Operaatori telefoni nr: 52 94 793, e-mail: ly.kamja@kanepi.ee.

 

Jäätmete mahapanek jäätmejaama aia äärde, värava taha või konteinerite kõrvale on keelatud. Kõigis Kanepi valla jäätmejaamades on videovalve.