ALATES 1. detsembrist 2019 KEHTIVAD Kanepi vallas UUED JÄÄTMEVEO TEENUSTASUD

Kanepi vallavalitsus edastas  AS-le Eesti Keskkonnateenused ettepaneku pikendada Kanepi Vallavalitsuse ja AS Eesti Keskkonnateenused vahel 02.12.2016 sõlmitud teenuse kontsessiooni lepingut korraldatud jäätmeveoks kuni 30.11.2021.

AS Eesti Keskkonnateenused vastas, et on valmis korraldatud jäätmeveo lepingut pikendama tingimusel, kui lepingu poolte kokkuleppel muutuvad alates 01.12.2019 segaolmejäätmete kogumise hinnad seni kehtivate hindadega võrreldes +10% .

Segaolmejäätmete käitlemise teenustasude suurendamise vajadust 10% võrra on põhjendatud jäätmete käitluskulu kasvuga, kütuseaktsiisi kallinemisega, tööjõukulu kasvuga, postiteenuste kallinemisega ning  alates 2018 aastast kehtima hakanud veokite teekasutuse maksuga.

Kanepi Vallavolikogu arutas korraldatud jäätmeveo hankelepingu pikendamist 19.09.2019 toimunud istungil ja otsustas pikendada AS-le Eesti Keskkonnateenused (registrikood 10277820) antud korraldatud jäätmeveo ainuõigust kuni Kanepi vallas välja kuulutatud uuel konkursil edukaks tunnistatud ettevõtja ainuõiguse jõustumiseni, kuid mitte kauemaks kui 30.11.2021.

Kanepi Vallavalitsuse 28.10.2019 korraldusega nr 300 rahuldas Kanepi Vallavalitsus jäätmeveo teenustasu muutmise taotluse.

Kanepi Vallavalitsus annab teada, et alates 1. detsembrist 2019 kehtivad Kanepi valla haldusterritooriumi hõlmavas veopiirkonnas uued jäätmeveo teenustasud.

Jäätmeveo teenustasud Kanepi veopiirkonnas alates 01.12.2019

Jäätmeliik

Kategooria jäätmemahuti suurus

m3

Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest ilma käibemaksuta (€)

Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest koos käibemaksuga (€)

Segaolmejäätmed

Jäätmekott 0,10

0,99

1,19

0,08

0,99

1,19

0,14

1,73

2,08

0,24

2,97

3,56

0,37

4,58

5,50

0,66

8,17

9,80

0,80

9,91

11,89

1,50

18,58

22,30

2,50

30,97

37,16

4,50

55,74

66,89