Kanepi valla kaasava eelarve rahvahääletusele läheb 3 ideed

 

Kaasava eelarve rahvahääletus toimub elektrooniliselt VOLIS keskkonnas 24.-30. aprill. Hindamiskomisjon otsustas hääletusele saata kolm ideed:

  • Erastvere seiklusrada
  • Põlgaste välijõusaal
  • Prangli küla madalseiklusrada

Hääletada saab 24.04.2023 kell 00:00 - 30.04.2023 kell 23:59. Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased ja vanemad inimesed, kes on Rahvastikuregistri järgi Kanepi valla elanikud. Elanikud, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust saavad hääletada vallavalitsuses ja valla raamatukogudes nende lahtioleku aegadel. Hääletada saab ühe ettepaneku poolt. Hääletamine on salajane ning häälte jaotust ettepanekute vahel enne küsitluse lõppu ei avalikustata.

18. aprillil kell 17.00 toimub Kanepi vallamajas ideede tutvustamine, kus ettepanekute esitajatel on võimalus oma ideed avalikkusele esitleda. Huvilised on oodatud kohapeale. Tutvustusüritust on võimalik jälgida otsepildis Kanepi valla YouTube kanalil, hiljem saab seda järgi vaadata.

Kanepi valla kaasava eelarve eesmärkideks on parandada kogukondade arusaama vallaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondade vahelist koostööd ja viia ellu uusi ideid või leida lahendus olulisele valupunktile Kanepi vallas.  Kaasava eelarve objektiks on Kanepi vallaga seotud investeeringute tegemine. Kaasava eelarve tulemusel elluviidav objekt peab pakkuma avalikku hüve, olema vallaruumis avalikus kasutuses ja/või avalikkusele suunatud ning selle teostamise tulemusel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Hääletamise tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Elluviimisele kuulub enim hääli saanud ettepanek, mis lähtuvalt ettepaneku eeldatavast maksumusest mahub kaasavaks eelarveks eraldatud summa piiridesse. Kaasava eelarve maht 2023. aastal on 20 000€. Kaasava eelarve investeeringuobjekti elluviimise korraldab vallavalitsus koostöös ettepaneku esitajaga.

 

Lisainfo:
Merlika Niidumaa
arenduspetsialist
e-post: arendus@kanepi.ee
tel: 56457546