Kanepi Lasteaed

Aadress: Turu 6, Kanepi alevik, Kanepi vald, 63101 Põlvamaa
Telefon: 7976303
E-post: riina.reest@kanepi.ee
Direktor: Riina Reest
Telefon: 5177686
E-mail:riina.reest@kanepi.ee

Lasteaed kasutab Eliis.ee keskkonda

Lasteaias töötab viis rühma: üks sõim, kaks liitrühma ja kaks aiarühma. 

Vastuvõtt lasteaeda

Osalustasu ja toiduraha

Lasteaia osalustasu on 10 € kuus. Osalustasu ei pea tasuma, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukohaks on registreeritud Kanepi vald.

Lasteaia toidupäeva maksumus on 2.20 €. Toiduraha tasumisest on vabastatud Kanepi valla elanikud. Toidukulu peab tasuma, kui lapse lasteaiast puudumisest ei teavitata hiljemalt puudumise päeva hommikul enne kella 8:00 helistades 7976303 või 5177686. Võib saata ka sõnumi või saata e- kiri aadressil: riinareest@gmail.com.Võimalik teavitada ka Eliis.ee keskkonna kaudu.

Väljaspool Kanepi valda elavatele lastele kehtib toidupäeva maksumus 2.20 € päev ja lisaks tuleb tasuda ka õppemaks ja majanduskulu  10 € kuus.

Dokumendid

Kanepi Lasteaia põhimäärus

Kanepi Lasteaia arengukava

Kanepi Lasteaia kodukord

Kanepi valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kehtestamine

Kanepi valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Koolieelsete lasteasutuste toidukulu kompenseerimine