Projekt „Krootuse Hooldekodu kohandamine toimepidevuse tõstmiseks"

 

Projekti tulemusel on Krootuse Hooldekodus kohandatud ja sisustatud ruumid tagamaks võimalikult nakkusohutud töötamis- ja elamistingimused hooldekodu personalile, klientidele ja klientidega vahetult kokku puutuvatele isikutele.

Selleks ostetakse söögisaali uued lauad, toolid ja puhkenurka pehmed 2-kohalised diivanid. Igasse tuppa paigaldatakse uued rulood, et kaitsta elanikke ja ruume otsese päikesekiirguse ja ülekuumenemise eest. Projekti rahastuse eest saab seni laenutusest võetud ratastoolide asemele osta uued, et võimaldada kõikidele abivajajatele oma liikumisvahendid. Järgemööda on voodeid uute funktsionaalsete vastu vahetatud, nüüd saab kaheksa viimast oma aja ära elanud voodit välja vahetada. Tubadesse soetatakse veel voodilauad ja toolid. Köök saab toidukäru, sahtlitega jahutuskapi, uued laoriiulid ja tööstusliku nõudepesumasina. Ka hooldustöötajate riietusruumi soetatakse uued kapid ja riiulid, et isiklike asjade hoidmine ja riiete vahetus oleks hügieeniline. Lisaks soetatakse veel mitmeid abivahendeid klientide hügieenitoimingute parandamiseks. Koridori põrand kaetakse uue kattega, et see oleks paremini puhastatav ja vastaks Terviseameti nõuetele. Krootuse Hooldekodu projekti toetuse summa on 30863,06 eurot. Projekti abikõlblikkuse periood 02.10.2022- 31.12.2023.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames Euroopa taasteabist (REACT-EU) läbi Sotsiaalministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse. Toetust antakse projektis planeeritud tegevustele 100%. Toetuse andmise eesmärk on kohandada ööpäevaringse väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamise teenusekohti eesmärgiga suurendada üldhooldusteenuse toimepidevust vähendades bioloogilisi riske, tõkestades nakkushaiguste levikut, vähendades tulekahjuohtu ja tulekahju tagajärgi, tagades elektripaigaldiste nõuetekohasuse ja suurendades elektrienergia varustuskindlust ja parandada olemasolevate hoonete energiatõhusust.

 

 „Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames"