Krootuse Lasteaed Pesapuu

Aadress: Kooli 1, Krootuse, Kanepi vald, Põlvamaa 63514
Direktor: 5303 4484
Direktor: Rita Punning
Lasteaiarühmad: Sipelgad - tel. 520 1953, sipelgad.lasteaed@gmail.com
                               Sajajalgsed - tel. 5304 2520, sajajalgsed.lasteaed@gmail.com

Lasteaia tutvustus

Krootuse Lasteaed avati 1961 aastal.

1.septembrist 2012  jätkas lasteaed oma tegevust uutes renoveeritud ruumides Krootuse Kooli hoones.

Alates 17. aprillist 2018 kannab lasteaed nimetust Krootuse Lasteaed Pesapuu.

Lasteaias töötab kaks rühma: Sipelgad (liitrühm) ja Sajajalgsed (aiarühm). Töö- ja mängukeskkonnaks on valgusküllased, avarad ja kaasaegselt sisustatud ruumid. Lasteaial on looduskaunis ümbrus, lähedal uuendatud vana mõisapark, laululava, virgestusrada, tegutsemisvõimalusi pakkuv suur ja turvaline õueala, kooli staadion ning võimla – suurepärane lapsesõbralik kasvukeskkond.

Vastuvõtt

Laste vastuvõtt ja nende väljaarvamine lasteaiast toimub Kanepi Vallavalitsuse poolt kehtestatud tingimustel ja korras. Laps võetakse lasteaeda vastu, kui lapse elukohana on Eesti rahavastikuregistrisse kantud Kanepi vald. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi ka väljaspoolt valla teeninduspiirkonda. Lapse lasteaeda vastuvõtmine toimub lapsevanema või selleks volitatud isiku kirjaliku lasteaiakoha taotluse esitamisel lasteaia direktorile.

Osalustasu ja toiduraha

Lasteaia osalustasu on 10 € kuus. Osalustasu ei pea tasuma, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukohaks on registreeritud Kanepi vald.

Krootuse Lasteaed Pesapuu toidupäeva maksumus on 1.50 €. Toidupäeva tasumisest on vabastatud Kanepi valla elanikud. Toidukulu peab tasuma, kui lapse lasteaiast puudumisest ei teavitata hiljemalt puudumise päeva hommikul enne kella 8.00 helistades rühma telefoninumbril. Võib saata ka sõnumi või e-kirja rühma meiliaadressil.

Väljaspool Kanepi valda elavatele lastele kehtib toidupäeva maksumus 1.50€ päev ja lisaks tuleb tasuda ka õppemaks ja majanduskulu 10 € kuus.

Dokumendid