Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lapsele

Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lapsele on lapse seadusliku esindaja või perekonnas hooldaja toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja. Teenuse osutamist rahastatakse riiklikult.

Raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse taotlemine
Teenuse taotlemiseks esitab last kasvatav isik vallavalitsuse sotsiaalnõunikule taotluse koos järgmiste dokumentidega:
• lapse isikut tõendava dokumendi koopia
• lapse rehabilitatsiooniplaani koopia
• arstliku ekspertiisi komisjoni otsuse koopia puude astme määramise kohta
• perekonnas hooldamise lepingu koopia või eestkostja määramise otsus (vajalik eestkostja ja perekonnas hooldaja puhul)