Kirjeldus

Kanepi valla lasteaedades on osalustasu suurus ühe lapse kohta 10 eurot kuus. Osalustasu ei pea vanem tasuma, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on registreeritud Kanepi valda.

Väljaspool Kanepi valda lasteaias käiva lapse lasteaia osaluskuludest hüvitatakse 10 eurot, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on registreeritud Kanepi valda.

Õigusaktid

Kanepi valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Koolieelsete lasteasutuste lapsevanema poolt kaetava osa kompenseerimine

Toetuse summa Kuni 10 eurot
Toetuse taotlemine

Kanepi valla lasteaias käivate laste puhul toetust eraldi taotlema ei pea.

Väljaspool Kanepi valda lasteaias käivate laste osalustasu toetuse saamiseks, tuleb ühendust võtta haridus- ja noorosootöö spetsialisti Eda Tarendiga.

Kontaktid Eda Traend, e-post eda.tarend@kanepi.ee, telefon 5228264