Talihooldusest Kanepi vallas

Talihoolde piirkonnad ja hoolde teostajad

 

Piirkonna kirjeldus

Hoolde teostaja

Kontaktisik

Telefon

1

Vissi ja Maaritsa külad, osaliselt Krüüdneri ja Sulaoja külad

Renaldo Mark FIE

Renaldo Mark

5 260 859

2

Prangli ja Veski külad, osaliselt Piigaste ja Palutaja külad

Asumäe talu OÜ

Andres Määrits

53308585

3

Voorepalu, Tõdu, Karilatsi ja Häätaru külad

Aav Teenused OÜ

Arne Valdas

5142951

4

Puugi küla, osaliselt Pikareinu ja Kooli külad

Von Haus OÜ

Reijo Hausenberg

5 207 780

5

Valgjärve küla, osaliselt Aiaste, Pikareinu, Sulaoja ja Krüüdneri külad

Renaldo Mark FIE

Renaldo Mark

5 260 859

6

Saverna, Abissaare, Tiido külad, osaliselt Tuulemäe ja Palutaja külad

Eino Hani Tammiku talu FIE

Margus Hani

56 150 256

7

Krootuse, Ihamaru, Karaski külad, osaliselt Piigaste ja Tuulemäe külad

AS Krootuse Agro

Valev Krebes

56200385

8

Hauka, Pikajärve külad, osaliselt Kooli ja Aiaste küla

Urmas Unt FIE

Urmas Unt

5 270 639

9

Sirvaste küla, osaliselt Mügra, Karste ja Kaagvere küla

Eino Hani Tammiku talu FIE

Margus Hani

56 150 256

10

Jõksi ja Heisri külad, osaliselt Mügra küla

Saaretu OÜ

Kalmer Lina

5 140 335

11

Kanepi alevik, Piigandi ja Kaagna külad, osaliselt Hurmi ja Erastvere külad

Kalev Varul Tigase Talu

Ats Varul

56889264

12

Kooraste ja Rebaste külad, osaliselt Jõgehara, Karste ja Kaagvere külad

Eino Hani Tammiku talu FIE

Margus Hani

56 150 256

13

Jõgehara, Koigera ja Hino külad

Saaretu OÜ

Kalmer Lina

5 140 335

14

Peetrimõisa, Närapää, Magari külad, osaliselt Erastvere küla

Saaretu OÜ

Kalmer Lina

5 140 335

15

Põlgaste, Sõreste, Lauri ja Varbuse külad, osaliselt Hurmi küla

Kaska Luiga OÜ

Marek Kruusla

53 429 099

 

Kanepi valla talihoolde piirkondade kaart

 

Talv ja sellega kaasnev lumi ei ole meie piirkonnas mingi loodusõnnetus. Valla hooldusel olevaid kohalikke teid on vallas 308 km. Siia lisanduvad erateed. Hooldatavate teede läbimiseks tuleb teehooldemasinatel tegelikult läbida tunduvalt pikem vahemaa, kuna valla- ja erateed paiknevad läbisegi riigi maanteedega.

Erateede hoolduse korraldamiseks on Kanepi Vallavolikogu on 20. juunil vastu võtnud määruse nr 7, millega kehtestati Kanepi vallas asuvatele avalikuks kasutamiseks määramata erateedele valla poolt tasuta talvise lumetõrje teenuse tegemise tingimused ja kord. 

Kinnistu omanikel tasuks juba enne lume tulekut üle vaadata oma juurdepääsuteed ja tähistada tee ja muud olulised kohad (kraavid, truubiotsad, kivid, kiviparkett, puuistikud, ilupõõsad, kaevud jne) viisil, mis tagaks nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Üle tuleks vaadata ja vajadusel ära lõigata oksad tee kohalt või külgedelt nii, et lumetõrje tehnika mahub puude ja võsa vahelt läbi. Tee laius ja kurvikõverad peavad võimaldama lumetõrje tehnika liikumist ja tee kõrval peab olema ruumi, kuhu lund lükata. Lumetõrje tehnika liikumist ei tohi segada teel parkivad sõidukid. Tee hooldaja ei tee lisategevusi (näiteks suletud värava avamine) ning ei riku liikluseeskirju, kui tee valdaja on paigaldanud keelava liiklusmärgi. Tasuta lumetõrje teenus ei sisalda libedusetõrjet, sulailmadega läbivajunud teel lörtsikihi eemaldamist ega lume laadimist ning äravedu. Eratee lõpus või maja hoovides ei ole lumelükkaja kohustatud hoovi puhastama rohkem, kui on vajalik sõiduauto ümberkeeramiseks või prügiauto juurdepääsuks.

Kanepi valla territoorium on jagatud viieteistkümneks erinevaks lumelükkamise piirkonnaks. Üldjuhul toimub lumetõrje peale lumesaju ja tuisu lõppu ning esmajärjekorras jõutakse puhastada lumest avalikult kasutatavad teed, arvestades sealjuures ühistranspordi liikumist ning teises järjekorras jõutakse erateedele.

Teede hooldajate eesmärk on anda endast lumetõrjel parim. Lumetõrjetöödega soovitakse alati kiiresti toime tulla, et lumetakistused teedel võimalikult vähe liiklemist häiriksid. Kuid teehooldemasinad ei jõua palju sadanud lund tõrjuma kõikidesse kohtadesse korraga või hoida teid pidevalt puhtana kestva lumesaju ja tuisu ajal. Sellistel juhtudel palume arvestada ja varuda aega ühest punktist teise jõudmiseks. On soovitav, et iga liikleja arvestaks talvisel ajal kiiresti muutuda võivate liiklusoludega ning kohandaks oma liikumisvajadusi vastavalt nendele.