Kirjeldus

Matusetoetust on õigus saada matusekulude osaliseks kompenseerimiseks isiku surma korral, kelle viimaseks elukohaks rahvastikuregistri andmetel oli Kanepi vald.
Toetuse taotlejaks on isik, kes korraldab lahkunu matused. Toetuse taotleja elukoht ei pea olema Kanepi vald.

Matusetoetust on õigus taotleda ühe kuu jooksul pärast surma registreerimist.

Õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord; Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine 
Toetuse suurus 250 eurot
Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Toetuse taotlemiseks elektrooniliselt tuleb täita avaldus SPOKU keskkonnas.

Paberkandjal saab taotluse esitada valla kantseleis 

Taotluse vorm

Kontaktid

Tiia Urm, e-post tiia.urm@kanepi.ee, telefon 7976316 (Kanepi piirkond)

Küllike Kaldoja, e-post kyllike.kaldoja@kanepi.ee, telefon 5034413 (Kõlleste piirkond)

Riina Marran, e-post riina.marran@kanepi.ee, telefon 53851582 (Valgjärve piirkond)

Ly Vätson, e-post vald@kanepi.ee, telefon 7976319

 

Abistava matuseinfo ja teenuspakkujad Kanepi vallas leiate SIIT