Ametnike palgaandmed

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 119 avalikustatakse alates 2015. aastast

ametnike palgaandmed Rahandusministeeriumi veebilehel

Kanepi Vallavalitsuse palgajuhend 

Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Ametnike värbamise ja valiku kord

 

Ametnike haridus

Ametikoht

Teenistuja

Haridus

Eriala

Vallavanem

Mikk Järv

Bakalaureusekraad 

Majandusteadus

Vallasekretär

Katrin Slungin

Bakalaureusekraad 

Õigusteadus

Majandusosakonna juhataja

Rain Sangernebo

Magistrikraad 

Agronoomia

Arendusspetsialist

Merlika Niidumaa

Bakalaureusekraad

Metsandus

Haridus- ja noorsootöö spetsialist Eda Tarend Magistrikraad Keemia

Sotsiaaltöö spetsialist

Tiia Urm

Magistrikraad 

Ökonoomika

Sotsiaaltöö spetsialist

Küllike Kaldoja

Keskeriharidus 

Agronoomia

Ehitusspetsialist

Peep Potter

Keskeriharidus 

Üldehitus

Finantsosakonna juhataja

Kaida Vool

Bakalaureusekraad 

Finantsjuhtimine

Kultuuri ja avalike suhete spetsialist

Kerli Koor

Rakenduskõrgharidus 

Turundus

Finantsspetsialist

Anu Anepaio

Magistrikraad 

Finantsjuhtimine

Finantsspetsialist

Liia Tina

Magistrikraad 

Finantsjuhtimine

Dokumendihaldusspetsialist

Ly Vätson

Keskeriharidus 

Aiandusagronoomia

Raamatupidaja

Aime Paabo

Magistrikraad 

Finantsjuhtimine

Keskkonnaspetsialist

Urmas Kolina

Magistrikraad 

Maaparandus

Sotsiaalosakonna juhataja

Terje Lihtsa

Magistrikraad 

Sotsiaaltöö

Sotsiaaltöö spetsialist

Riina Marran

Rakenduskõrgharidus

Sotsiaaltöö

Lastekaitsespetsialist

Külli Oja

Magistrikraad

Kasvatusteadused