Ametnike palgaandmed

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 119 avalikustatakse alates 2015. aastast

ametnike palgaandmed Rahandusministeeriumi veebilehel

Kanepi Vallavalitsuse palgajuhend 

Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Ametnike värbamise ja valiku kord

Ametnike haridus

Ametikoht Teenistuja Haridus Eriala
Vallavanem Piret Rammul Bakalaureusekraad  Psühholoogia
Vallasekretär Elen Heidok Magistrikraad  Õigusteadus
Vallasekretäri abi Katrin Slungin Bakalaureusekraad  Õigusteadus
Arendusnõunik      
Sotsiaaltöö spetsialist Tiia Urm Magistrikraad  Ökonoomika
Sotsiaaltöö spetsialist Küllike Kaldoja Keskeriharidus  Agronoomia
Maaspetsialist Kadri Kaska Magistrikraad  Maakorraldus
Majandusnõunik Ülar Kõrge Magistrikraad  Elektriinsener
Ehitusspetsialist Peep Potter Keskeriharidus  Üldehitus
Finantsnõunik Kaida Vool Bakalaureusekraad  Finantsjuhtimine
Kultuuri- ja haridusnõunik Kerli Koor Rakenduskõrgharidus  Turundus
Finantsspetsialist Anu Anepaio Magistrikraad  Finantsjuhtimine
Finantsspetsialist Liia Tina Magistrikraad  Finantsjuhtimine
Dokumendihaldusspetsialist Ly Vätson Keskeriharidus  Aiandusagronoomia
Raamatupidaja Aime Paabo Magistrikraad  Finantsjuhtimine
Keskkonnaspetsialist Urmas Kolina Magistrikraad  Maaparandus
Sotsiaalnõunik Terje Lihtsa Magistrikraad  Sotsiaaltöö
Sotsiaaltöö spetsialist Riina Marran Rakenduskõrgharidus Sotsiaaltöö