Kirjeldus
Parkimiskaart väljastatakse taotluse alusel isikule, kelle elukoht on eesti rahvastikuregistri andmete alusel Kanepi vald ning kellel esineb keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle või ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise, või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.
 
Parkimiskaart antakse välja puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks, ajutise kõrvalekalde puhul mitte kauemaks kui 6 kuuks.Parkimiskaart antakse  välja tasuta. 
Parkimiskaarti liikumis- või nägemispuudega piiratud teovõimega isikule võib taotleda tema seaduslik esindaja.
Õigusaktid Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused
Taotlemiseks vajalikud dokumendid
  • avaldus
  • isikut tõendav dokument;
  • taotleja dokumendifoto (3*4 cm), mitte vanem kui kuus kuud;
  • SKA poolt väljastatud puude raskusastme tuvastamise otsus;
  • lapsele või pensioniealisele puudega isikule lisaks pere- või eriarsti teatis liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde olemasolu kohta;
  • ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekaldega isikul pere- või eriarsti teatis, mis peab sisaldama infot, et isik vajab liikumist abistavat tehnilist abivahendit või et tal on ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.
Kontaktid
Riina Marran tel 7998477, 53851582; e-post riina@kanepi.ee (Valgjärve piirkond)
Küllike Kaldoja tel 5034413; e-post kyllike@kanepi.ee (Kõlleste piirkond)
Tiia Urm tel 7976316, 58547751; e-post tiia@kanepi.ee (Kanepi piirkond)