Põlgaste külakeskuse hoone energiatõhusaks muutmine

Projekti (nr Kliima 2.9.01.22-0314) rahastatakse  kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmise meetmest. Meetme eesmärk on parendada avaliku sektori hoonete energiatõhusust, vähendada kasvuhoonegaaside heidet, toetada taastuvenergia kasutamist ning vähendada üldisi küttekulusid.

Projekti kogumaksumus kujuneb projekteerimise ja ehitushanke käigus. Toetuse maksimaalne suurus on 864 000  eurot. Omafinantseeringu minimaalne määr on 46 protsenti projekti abikõlblikest kuludest ja suurus vähemalt 736 000   eurot.  Projekti elluviimise periood on 30.09.2022 - 27.06.2025.

Olemasolev olukord ja ülevaade projekti vajalikkusest

Energiaauditi tulemusel saadud andmetele tuginedes on täna hoone olemasolevale olukorrale vastav energiatõhususarv tüüpilisel kasutusel  244 kWh/(m2*a), energiaklass D.

Hoones asuvad järgmised asutused: 2009. aasta 1. septembrist töötav Põlgaste Lasteaed Sinilill,  kohalikku piirkonda teenindav Kanepi Avatud Noortekeskuse filiaal Põlgaste noortetuba. Üldhooldekodu Põlgaste Pansionaat avati 1. oktoobril 2009. a. Pansionaadi kahel korrusel on kokku 12 tuba ja kokku 22 hoolduskohta. Lisaks tegutseb hoones Põlgaste Raamatukogu-külakeskus ja on olemas mitmesugused huvitegevuse ruumid (mudeliklubi, jõusaal, lauatennis).

Hoone on intensiivses kasutuses aastaringselt. Hoone vana osa on ehitatud 1937. aastal. Hiljem on tehtud juurdeehitusi, viimane pansionaadi osa ehitati 2009. aastal. Hoone ja kommunikatsioonid on osaliselt, valikuliselt renoveeritud. Hoone elektrienergia aastane keskmine kogukulu perioodil 2019 - 2021 oli 237 MWh/a ja sellele vastav rahaline kulu oli keskmiselt 26 000 €/a ning see kulus valgustusele, seadmetele, ventilatsioonile ja maasoojuspumbaga kütteks. Täpsemalt on kirjeldatud hoone olemasolev olukord OÜ Säästuenergia (Pärt Metsar) poolt koostatud energiaauditi aruandes (2022).

Energiasäästu eesmärgil tehakse projekti käigus järgmised tööd: Soojustatakse maja vana osa, lasteaia ja söökla välissein 150 mm soojustusega. Soojustatakse maja vana osa lae pealne vähemalt 400 mm puistevillaga. Tehakse esimesele korrusele uued põrandaküttega põrandad, sinna kus praegu veel põrandakütet ei ole. Vahetatakse välisuksed ja aknad uute 3-kordse paketiga akende vastu.  Paigaldatakse päikesepaneelid ja uus valgustus. Rekonstrueeritakse vanas osas veel rekonstrueerimata elektrisüsteem ning vee- ja kanalisatsioonisüsteem.  Rajatakse soojatagastusega ventilatsioon osadesse kus seda veel ei ole. Ventilatsioon on olemas pansionaadis ja lasteaias. Kokku soovitakse maja rekonstrueerimise ja soojustamisega saavutada elektrienergia säästu 160 MWh aastas.

 

Projekti eesmärgiks on saavutada hoone energiamärgiseks A-klass, mis vastab energiatõhususarvule 123 kWh/m2*a.

 

 "Hoone energiatõhusamaks muutmist toetab Eesti riik"