Sünni registreerimine

Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse. Sünnikanne koostatakse lapse seadusliku esindaja isikliku sellekohase avalduse ja meditsiinilise sünnitõendi alusel. Sünni registreerimise käigus toimub isaduse omaksvõtt, lapsele ees- ja perekonnanime andmine ning sünnitõendi väljastamine. Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

Sünni registreerimiseks vajalikud toimingud

Kodanike vastuvõtt

E, T, N   8.00-16.00; K 8.00-18.00; R 8.00-14.00

Vastutav ametnik Ly Vätson

Telefon: 7976319

E-post:  ly@kanepi.ee

Sünnitoetuse taotlemine

Surma registreerimine

Alates 1.07.2019 muutus Eestis surma registreerimise kord. Arst vormistab surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt. Üldjuhul teab arst lahkunu Eesti isikukoodi ja edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse, kus registreeritakse surm automaatselt. Sellisel juhul ei ole lahkunu lähedasel vaja kohalikus omavalitsuses surma registreerida. Ka esmase surmatõendi väljastab tervishoiuasutus.

Kohaliku omavalitsuse matusetoetuse taotlemiseks tuleb esitada vormikohane avaldus.

Kodanike vastuvõtt

E, T, N   8.00-16.00; K 8.00-18.00; R 8.00-14.00

Vastutav ametnik Ly Vätson

Telefon: 7976319

E-post:  ly@kanepi.ee

Matusetoetuse taotlus

Elukoha registreerimine

Elukohateade esitatakse vallavalitsuse rahvastikuregistri ametnikule isiku uude kohta elama asumisel Eestis, elama asumisel välisriiki või elama asumisel välisriigist Eestisse. Vallavalitsus kontrollib elukohateate nõuetele vastavust 10 tööpäeva jooksul teate saamisest. Kui teade vastab nõuetele, kannab vallavalitsus elukoha aadressi rahvastikuregistrisse.

Kodanike vastuvõtt

E, T, N   8.00-16.00; K 8.00-18.00; R 8.00-14.00

Vastutav ametnik Ly Vätson

Telefon: 7976319

E-post:  ly@kanepi.ee

Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend

Riigiportaali eesti.ee vahendusel tehtavad rahvastikuregistri toiminguid

Elukohateate blankett (*.pdf) 

Elukohateate blankett (*Elektrooniliselt täidetav)