Saverna hooldekodu 

Saverna hooldekodu on 1985. a asutatud 30 voodikohaga üldhooldekodu ajutiseks või alaliseks elamiseks eakatele ja puudega isikutele, kes ei tule iseseisva elamisega toime. Hooldekodu asub kahekorrulises majas Saverna külakeskuses, aadressil Kooli tee 6/1. 

Toad on ühe- ja kahekohalised. Üldkasutuses on söögisaal, puhkenurgad raamatute, ajalehtede,  ajakirjade ja televiisoriga. Toiduvalmistamine toimub kohapeal. 

Hooldealustega tegeleb pikaajalise töökogemusega 10-liikmeline hooldusnaiskond. 

Tähtpäevadel käivad hooldekodus esinemas lasteialapsed ja teised valla isetegevuslased.

Alates 01. juuli 2023 on Saverna Hooldekodu prognoositav kohamaks ühe hoolealuse kohta 1200 eurot kuus, millest hoolduskulu on 470 eurot ja majutus- ja toitlustuskulu ning muu teenusega seotud kulu on 730 eurot. 

 

: Kooli tee 6/1, Saverna küla, Kanepi vald, Põlvamaa
Juhataja: Tanel Soovares

: Personal 58712300; juhataja 53338202
: saverna.hooldekodu@kanepi.ee

 

Seotud failid: 

Saverna Hooldekodu põhimäärus

Põlgaste Pansionaadis, Saverna Hooldekodus ja Krootuse Hooldekodus üldhooldusteenuse kasutamise kord

 

Projekt „Saverna Hooldekodu tulekahjuohu vähendamine"
Projekti periood: 28.11.2022- 31.12.2023.