Projekt „Saverna Hooldekodu tulekahjuohu vähendamine"


Projekti tulemusel vastab Saverna Hooldekodu tuleohutusnõuetele, on maandatud tulekahjuohu riske majas töötavale personalile, klientidele ja klientidega vahetult kokku puutuvatele isikutele.

Saverna Hooldekodu projekti raames tuleb rajada hoone teisel korrusel asuvatest ruumidest nõuetekohane evakuatsioonipääs, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või hoolealuseid evakueerida. Evakuatsiooni väljapääsude vajalikkus tuleneb Päästeameti ettekirjutustest. Projekti käigus paigaldatakse hooldekodu teisele korrusele kaks lisaust ja treppi, et tulekahju ohu korral oleks võimalik neid majast väljumisel kasutada. Saverna hooldekodu projekti toetuse summa on 30 000 eurot. Projekti abikõlblikkuse periood 28.11.2022- 31.12.2023.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames Euroopa taasteabist (REACT-EU) läbi Sotsiaalministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse. Toetust antakse projektis planeeritud tegevustele 100%. Toetuse andmise eesmärk on kohandada ööpäevaringse väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamise teenusekohti eesmärgiga suurendada üldhooldusteenuse toimepidevust vähendades bioloogilisi riske, tõkestades nakkushaiguste levikut, vähendades tulekahjuohtu ja tulekahju tagajärgi, tagades elektripaigaldiste nõuetekohasuse ja suurendades elektrienergia varustuskindlust ja parandada olemasolevate hoonete energiatõhusust.

 

 „Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames"