Saverna noortepark

Saverna noortepargi rajamise projekti rahastatakse Eesti regionaalsete investeeringute programmist maakondade arengustrateegia elluviimise toetusmeetme raames.

Noorteparki rajatakse rulapark, trosslaskumiste ala, kelgunõlv, interaktiivne jalgapallisein, mänguväljak väikelastele (mängumaja, kiik ja tasukaalurada), varjualune ja esinemisala koos istepinkide ja jalgteedega. Paigaldatakse hängimispingid, laud, infotahvel ja valgustus. Alles jääb olemasolev lauatennise laud. Alale istutatakse söödavate viljadega põõsaid ja puid.
 
Noortepark ehitatakse Saverna külakeskuse esisele maa-alale.
 
  
Ehitusprojekti seletuskiri Ehitusprojekti on koostanud OÜ Artes Terrae AB, maastikuarhitektid Sulev Nurme ja Sten Juur.
visuaalne klipp rajatavast noortepargist https://www.facebook.com/kanepivald/videos/831753697534491
 
Projekti eeldatav kogumaksumus on 667 911,00 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 75 protsenti projekti abikõlblikest kuludest ja maksimaalne suurus on 353 699,00  eurot. Omafinantseeringu minimaalne määr on 25 protsenti abikõlblikest kuludest ja suurus vähemalt 314 212,00 eurot.
Projekti elluviimise tähtaeg on 30.09.2023. a
 
Projekt tõstab kogu piirkonna ja Põlvamaa mainet, elavdab ja avardab oluliselt Kanepi valla noorte vabaaja veetmise võimalusi maailma tasemel atraktsioonidega. Paigaldatavad atraktsioonid on ilmastiku- ja vandaalikindlad, taluvad intensiivset kasutust ja on igati kaasaegsed, kasutajasõbralikud ja põnevad.
 
Rajatav Saverna noortepark on ainulaadne Põlvamaal ja Lõuna-Eestis, koguni terves Eestis. Vabas õhus ei ole sellises koosseisus parke Eestis välja ehitatud.