20.10.20

Sotsiaaltransporditeenusest  Kanepi vallas

Koostöös Põlva- ja Võrumaa kohalike omavalitsustega ning Sotsiaalministeeriumiga osutab MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus alates 14.09.2020 vähemalt järgneval kahel aastal sotsiaaltransporditeenust kohalike omavalitsuste poolt teenusele suunatud inimestele.

Teenusele suunamise eelduseks on kohaliku omavalitsuse poolne inimeste vajaduste hindamine. Teenuse saamiseks peab sotsiaaltransporditeenusele suunamise otsuse tegema Sinu elukohajärgne kohalik omavalitsus, kes hindab vajaduse. 

Info küsimiseks ja/või sotsiaaltransporditeenuse saamiseks palume pöörduda Kanepi Vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialistide poole:

Riina Marran tel 7998477, 53851582; e-post riina@kanepi.ee;

Küllike Kaldoja tel 5034413; e-post kyllike@kanepi.ee;

Tiia Urm tel 7976316, 58547751; e-post tiia@kanepi.ee;

Terje Lihtsa tel 5915 1304, e-post soptsiaal@kanepi.ee.

Sõit tuleb tellida vähemalt 2 tööpäeva ette, see annab õiguse (garanteerib teenuse saamise sulle vajalikul ajal) teenust saada sulle vajalikul ajal. Muudel juhtudel saab tellimust täita ainult vabade sõidukite olemasolul.

Anna teada täpne info oma sõidust – mis kuupäeval, kuhu, mis kell, mis eesmärk, kas kaasa tuleb ka saatja, kas on täiendavaid vajadusi (nt kasutada tõstjaid, kandetooli, kanderaamimadratsit, trepironijat, oma või vedaja ratastooli vms), kas sul on pagas.

Teenust hakkab osutama riigihanke käigus võitjaks osutunud, seni reisijate tellimusvedusid ning liinivedusid osutanud ettevõte, ABuss OÜ. Teenust hakkab esialgu osutama kokku 5 vastavalt kohandatud sõidukit, millest neli on võimelised vedama muuhulgas ka ratastoolis kliente. Üks sõiduk on kohandatud lamava reisija vedamiseks ehk on loodud tingimused raamiga transpordi osutamiseks. Sõidukid on  vastavalt kliendi vajadustele varustatud ka abivahenditega. Olgu nendeks kas kargud/ratastool või trepitõstuk.

Osutatava teenuse hulka kuulub ka kliendi saatmise teenus: kliendi aitamine mistahes liikumisvõimest liikumisel kodust, haiglaruumist vm avaliku teenuse hoonesisesest ruumist mistahes korruselt sõidukini või vastupidi. Klient saab vajadusel endaga kaasa võtta tema isikliku saatja, kes sõidab tasuta.

Sõltuvalt kliendi vajadustest on teenuse korraldajal õigus võimalusel sõite liidestada kas omavahel või siduda avaliku liiniveo poolt osutatava teenusega.

Kliendil tuleb tasuda sõidu eest sõidukisse sisenemisel  ühekordne „sisenemistasu" . Tasu kehtib sõidule kodus avaliku teenuseni ja tagasi sama päeva sees. Kliendi poolt tasutav sisenemistasu on:

Sõit Kagu ÜTK teeninduspiirkonnas (Põlva- ja Võrumaa) 3 eurot;

Sõit Kagu ÜTK teeninduspiirkonna naabermaakondades (Valga- ja Tartumaa) 8 eurot;

Sõit mujale väljapoole eelmainitud piirkondi Eesti Vabariigis 20 eurot.

Sisenemistasu makstakse ühekordselt (hetkel vaid sularahas) sõidu tellimuse kohaselt (sisaldab edasi- tagasi sõitu ühe tellimuse raames samal kuupäeval). Vajalikke sõite tehakse ööpäevaringselt Eesti Vabariigi territooriumil

Katseprojektis osalevate partnerite kulud kaetakse 85% ulatuses Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.Eeldatava teenuse osutamise maht ühes kuus on ca. 14 000 km.

Toimetaja: KATRIN SLUNGIN