Sünnitoetus

Kirjeldus:
Sünnitoetust makstakse lapse vanemal või lapse eestkostjal (edaspidi taotleja), kes on Eesti Vabariigi kodanik või omab kehtivat elamisluba või Euroopa Liidu kodanik, kelle elukohana on vähemalt 6 kuud enne lapse sündi Eesti rahvastikuregistris registreeritud Kanepi vald ning lapse elukoht on registreeritud Kanepi valda alates sünnist. Lapse eestkostja puhul ei kehti Kanepi vallas kuue kuu elamise nõue.

Kestvus:
Toetust makstakse kahes osas:
esimene osa makstakse kolme kuu jooksul lapse sünni registreerimisest;
teine osa makstakse kuue kuu jooksul lapse ühe aastaseks saamisest.

Toetuse suurus:
Toetuse esimese osa suuruseks on 500 eurot.
Toetuse teise osa suuruseks on 500 eurot.
Mitmike puhul makstakse toetust iga lapse eest.

Taotlemine:

Toetuse taotlemiseks elektrooniliselt tuleb vallavalitsusele esitada digitaalselt allkirjastatud taotluse vorm. Taotlus esitatakse e-posti aadressile vald@kanepi.ee
Paberkandjal saab taotluse esitada valla kantseleis E, T, N 08.00-16.00; K 08.00-18.00; R 08.00-14.00

Taotluse vorm