Kirjeldus

Sünnitoetust makstakse lapse vanemal või lapse eestkostjal (edaspidi taotleja), kes on Eesti Vabariigi kodanik või omab kehtivat elamisluba või Euroopa Liidu kodanik, kelle elukohana on vähemalt 6 kuud enne lapse sündi Eesti rahvastikuregistris registreeritud Kanepi vald ning lapse elukoht on registreeritud Kanepi valda alates sünnist. Lapse eestkostja puhul ei kehti Kanepi vallas kuue kuu elamise nõue.

Toetust makstakse kahes osas:

  • toetuse esimene osa makstakse 3 (kolme) kuu jooksul lapse sünni registreerimisest;
  • toetuse teine osa makstakse 6 (kuue) kuu jooksul lapse ühe aastaseks saamisest tingimusel, et taotleja ja lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistris katkematult registreeritud Kanepi vald.
Õigusaktid

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Toetuse suurus Toetuse esimese osa suuruseks on 500 eurot.
Toetuse teise osa suuruseks on 500 eurot.
Mitmike puhul makstakse toetust iga lapse eest.
Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Sünnitoetuse taotlus

Toetuse taotlemiseks elektrooniliselt tuleb vallavalitsusele esitada digitaalselt allkirjastatud taotluse vorm. Taotlus esitatakse e-posti aadressile vald@kanepi.ee
Paberkandjal saab taotluse esitada valla kantseleis

Kontaktid

Ly Vätson, e-post vald@kanepi.ee, telefon 7976319