Tutvustus ja asukoht

Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve vallavolikogud otsustasid kolme volikogu ühisistungil 13.12.2016 kinnitada Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla ühinemislepingu ja selle lisad ning esitasid Vabariigi Valitsusele taotluse haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks (Kanepi 13.12.2016 otsus nr 46, Kõlleste 13.12.2016 otsus nr 28, Valgjärve 13.12.2016 otsus nr 39)
Vabariigi Valitsus kinnitas 26.01.2017 määrusega nr 36 haldusterritoriaalse korralduse muutmise, mille tulemusena Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla ühinemise teel moodustati uus haldusüksus nimetusega Kanepi vald. Uus omavalitsusüksus, nimetusega Kanepi vald, tekkis 21.10.2017.

Kunagine Kanepi kihelkond haaras enda alla suure osa endise Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla territooriumist. Kanepi kihelkond moodustati 1675. aastal Põlva, Urvaste ja Otepää kihelkonna äärealade baasil. Geograafilisest paiknemisest tingituna olid ühinenud omavalitsuse üksused olnud juba varasemast seotud Kanepi vallaga, kus asub suure osa piirkonna elanike jaoks oluline Kanepi kirik ja kalmistu. Ühinenud kohalike omavalitsuste üksuste koostöö on olnud aktiivne juba mitmete aastate jooksul. 

Olemasolevate teede võrgustik võimaldab hea ligipääsu ühinenud valla keskusega ja teenusekeskustega. Tartu-Luhamaa maantee ja vana Tartu-Võru maantee on siduvaks tõmbeliiniks ühinenud valdade vahel.

Kanepi valla pindala on 524,49 km2.

Kanepi vallas on 49 küla ja 1 alevik. 

Kanepi valla külad: Abissaare, Aiaste, Erastvere, Hauka, Heisri, Hino, Hurmi, Häätaru, Ihamaru, Jõgehara, Jõksi, Kaagna, Kaagvere, Karaski, Karilatsi, Karste, Koigera, Kooli, Kooraste, Krootuse, Krüüdneri, Lauri, Maaritsa, Magari, Mügra, Närapää, Palutaja, Peetrimõisa, Piigandi, Piigaste, Pikajärve, Pikareinu, Prangli, Puugi, Põlgaste, Rebaste, Saverna, Sirvaste, Sulaoja, Sõreste, Tiido, Tuulemäe, Tõdu, Valgjärve, Varbuse, Veski, Vissi, Voorepalu.

 

 

Ajalugu