Kirjeldus

Ühekordset sotsiaaltoetust makstakse ettenägemata vajalike kulutuste osaliseks või täielikuks katmiseks või raskesse majanduslikku seisu sattunud isiku või pere sotsiaalselt abitust olukorrast välja aitamiseks.

Üldjuhul määratakse toetus taotlejale, kelle kuu sissetulek perekonnaliikme kohta jääb alla riigi poolt kehtestatud 2,5-kordse toimetulekupiiri. Erandkorras võib toetust taotleda ka isik, kelle sissetulek ületab eelnimetatud toimetulekupiiri.

Õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Taotlemiseks vajalikud dokumendid Toetuse taotlus
Kontaktid
Riina Marran tel 53851582; e-post riina.marran@kanepi.ee (Valgjärve piirkond)
Küllike Kaldoja tel 5034413; e-post kyllike.kaldoja@kanepi.ee (Kõlleste piirkond)
Tiia Urm tel 7976316, 58547751; e-post tiia.urm@kanepi.ee (Kanepi piirkond)