Hääletada saab nädala jooksul, 27. veebruarist 5. märtsini:
 
· Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
· Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Valijal on võimalus pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
· Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada ka väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.
· Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas. 
· Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 12-20 ning pühapäeval kell 9-14.
· Valija saab oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas jaoskonnas. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri ehk paberi asemel on nimekiri nüüd arvutis.
 
Kandidaatide nimekiri on leitav valimised.ee veebilehel 
 
Kanepi vallas on moodustatud kolm valimisjaoskonda:
 
Valimisjaoskond nr 1  Kanepis (Kanepi Seltsimaja, A. Weizenbergi 31, Kanepi alevik, tel +37258887230).
Jaoskond on avatud 27.02-04.03. kell 12.00-20.00, valmispäeval, 05.03. on jaoskond avatud kell 09.00-20.00.
 
Valimisjaoskond nr 2 Krootusel ja Põlgastes
Jaoskond on avatud:
03.03. kell 12.00-20.00 Krootusel (endine Kõlleste vallamaja, Pargi tn 3, Krootuse küla, tel +37258887231);
04.03. kell 12.00-20.00 Põlgastes (Põlgaste Raamatukogu-külakeskus, Saia tee2, Põlgaste küla, tel +37258887231);
05.03. kell 09.00-20.00 Krootusel (endine Kõlleste vallamaja, Pargi tn 3, Krootuse küla, tel +37258887231)
 
Valimisjaoskond nr 3 Savernas (endine Valgjärve vallamaja, Kooli tee 5, Saverna küla, tel +37258887232).
Jaoskond on avatud 03.03. ja 04.03. kell 12.00-20.00, 05.03. kell 09.00-20.00
 
Jaoskonnakomisjonid on moodustatud Kanepi Vallavolikogu 09.02.2023 otsusega nr 7. Jaoskonnakomisjoni liikmete esitamise õigus on valmistel osalevatel erakondadel, vähemalt pooled jaoskonnakomisjoni liikmed nimetab vallasekretär. Kanepi valla jaoskonnakomisjonidesse on liikmed esitanud kolm valimistel osalevat erakonda.
 
Elukohajärgset valimisjaoskonda saab vaadata kaardirakendusest. 
 
Häältelugemiskomisjon alustab hääletamissedelite ülelugemist 06. märtsil 2023 kell 10.00 Kanepi vallamajas Turu põik 1, Kanepi alevik. 
 
JAOSKONNAS
1. Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel. 
2. Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke, et andnud valijale hääletamissedeli.
3. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed.
4. Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri. 
5. Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.
 
 E-HÄÄLETAMINE
· E-hääletada saab ainult arvutis. 
· Enda tuvastamiseks ja hääletamiseks on vaja kas ID-kaarti ja ID-kaardi lugejat või mobiil-IDd. 
· E-hääletamise rakendus laadi alla valimised.ee veebilehelt.
· Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt:
o kas ID-kaardi sertifikaadid kehtivad,
o kas arvutis on kõige uuem ID-kaardi tarkvara,
o kas arvuti operatsioonisüsteem vajab uuendusi,
o kas viirusetõrjetarkvara vajab uuendusi.
· NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil:
o laadi kas Google Play või Appstore'i rakenduste poest alla või uuenda EH kontrollrakendus,
o skaneeri kontrollrakendusega QR-kood, mis e-hääletamise järel arvuti ekraanile kuvati.
 
VALIMISTE TEABELEHT
· Valijad, kellel on ametlik @eesti.ee e-posti aadress suunatud või kelle e-posti aadress on rahvastikuregistris, saavad teabelehe e-kirjaga. 
· Valijatele, kelle e-posti aadressi teada ei ole, saadetakse teabeleht paberil. 
· Teabeleht jõuab valijateni hiljemalt 23. veebruaril.
· Valimiste teabelehel on kirjas üldine info hääletamisvõimalustest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.
 
 VÄLISMAAL HÄÄLETAMINE
Riigikogu valimistel saab hääletada ka Eesti välisesindustes. 
Välisesindustes toimub hääletamine vähemalt kahel päeval vahemikus 18. veebruarist 23. veebruarini. 
Välisriikides on võimalik hääletada ka kirja teel. Kirja teel hääletamiseks tuleb valijal esitada välisesindusele hiljemalt 3. veebruariks kirjalik taotlus.
Püsivalt välisriigis elaval valijal peab olema määratud valimisringkond. Kui see on määramata, siis ei ole teda valijate nimekirjas. Selleks, et kontrollida, kas teil on valimisringkond määratud, tuleb pöörduda abi@rahvastikuregister.ee. 
· Püsivalt välisriigis elava valija valimisringkond määratakse tema viimase elukoha alusel Eestis, selle puudumisel valija vanemate või vanavanemate viimase Eesti elukoha aadressi alusel. 
· Välismaal elavad valijad saavad valimiste teabelehe jaanuari esimesel nädalal.