ÜHTNE VALIMISNÄDAL

Valimiste periood koondub ühte nädalasse:

 • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
 • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Uuendusena saab valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
 • Esmaspäevast kuni neljapäevani on avatud Kanepi Seltsimajas valimisjaoskond nr 1, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.
 • Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.
 • Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 9-20 ning pühapäeval kell 9-14.

E

11.10

T

12.10

K

13.10

N

14.10

R

15.10

L

16.10

P

17.10.2021

EELHÄÄLETAMINE

VALIMISPÄEV

Keskuste jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kanepis, Krootusel ja Savernas
9.00 – 20.00

Elektrooniline hääletamine
E 9.00 …                                                             … L 20.00

Asukohas hääletamine
9.00 – 20.00

Kodus hääletamine
9.00 – 20.00

 

PAINDLIK JAOSKONNAVALIK

Kohalikel valimistel saab valija nüüdsest oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas jaoskonnas. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad.

Kohaliku omavalitsuse volikogu 2021. aasta valimisteks on moodustatud kolm valimisjaoskonda:

1) Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval, 11.-17.10.21 Kanepi Seltsimajas aadressil A. Weizenbergi 31, Kanepi alevik, Kanepi vald, Põlva maakond. Jaoskonna lahtiolekuaeg E-L 12-20, P 9-20.

2) Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub laupäeval 16.10.21 Põlgaste raamatukogu-külakeskuses aadressil Saia tee 2, Põlgaste küla, Kanepi vald, Põlva maakond. Jaoskonna lahtiolekuaeg L 12-20.

3) Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub reedel 15.10.21 ja pühapäeval 17.10.21 Krootuse külakeskuses (endine Kõlleste vallamaja) aadressil Pargi tn 3, Krootuse küla, Kanepi vald, Põlva maakond. Jaoskonna lahtiolekuaeg R 12-20, P 9-20.

4) Valimisjaoskond nr 3 hääletamisruum asub reedest kuni pühapäevani 15.10.-17.10.21 Saverna külakeskuses (endine Valgjärve vallamaja) aadressil Kooli tee 5, Saverna küla, Kanepi vald, Põlva maakond. Jaoskonna lahtiolekuaeg R-L 12-20, P 9-20.

 

JAOSKONNAS

1. Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel.

2. Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke valijale hääletamissedeli väljastamise kohta.

3. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed.

4. Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.

5. Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.

 

KODUS HÄÄLETAMINE

Kui Te ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada hääletamisruumis, võite taotleda hääletamist kodus. Kodus saab hääletada 15.-17.10.21 ajavahemikus kella 9.00-st kuni 20.00-ni.

Kodus hääletamiseks tuleb vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile esitada suuline või kirjalik taotlus hiljemalt 17.10.21 kl 14.00.

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama valija nime, isikukoodi, aadressi, sidevahendi numbrit ja kodus hääletamise põhjust (näiteks: terviseseisund, kõrge iga, rasked teeolud, transpordivõimaluste puudumine).

Valimisjaoskond nr 1 tel 54301257;

Valimisjaoskond nr 2 tel 54301258;

Valimisjaoskond nr 3 tel 54301259.

Põlgaste küla elanikel palume helistada kodus hääletamiseks valimisjaoskonda nr 1

telefonil 54301257.

 

VALIMISTE TEABELEHT

 • Igale aadressile, kus elab kas või üks hääleõiguslik inimene, saadab siseministeerium hiljemalt oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Kes on teinud eesti.ee-s vastava märke, saavad selle info e-kirjaga.
 • Valimiste teabelehel on kirjas üldine info valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.
 • Valimiste teabeleht asendab sellest aastast valijakaardi. Kumbki neist pole seotud valimisõigusega.

 

VALIMISÕIGUS

Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud.

Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada

 • Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud,
 • Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud,
 • Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.

 

POLIITILINE AGITATSIOON

 • Sellest aastast on poliitiline välireklaam lubatud kogu valimisperioodi ajal.
 • Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval.
 • Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.

 

E-HÄÄLETAMINE

 • E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi ID-kaardi lugejasse või mobiil-ID abil.
 • Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt oma ID-kaardi tarkvara, arvuti operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara uuendusi.
 • NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil.

 

KOROONAVIIRUS

Kardetavasti tuleb sügiselgi arvestada viiruse levikust tingitud piirangutega.

Seepärast:

 • kanna hääletusruumis maski,
 • hoia teistega vahet,
 • desinfitseeri käsi,
 • võimalusel luba eakad järjekorras ette,
 • võimalusel käi jaoskonnas enne valimispäeva.

 

Lisainformatsioon on veebilehel valimised.ee ja teavet saab ka valimiste infotelefonilt tel 631 6633.