« Tagasi

KOGUKONDLIKU TURVALISUSE 2020. AASTA MAAKONDLIK TOETUSVOOR

KOGUKONDLIKU TURVALISUSE 2020. AASTA MAAKONDLIK TOETUSVOOR

Siseministeerium korraldab taaskord turvalisuse edendamiseks projektikonkursi. Toetusvooru läbiviijaks maakonnas on Põlvamaa Omavalitsuste Liit.

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele;
  • vähendavad riskikäitumist;
  • suurendavad kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaseid teadmisi ja oskusi.

Taotlejaks võivad olla :

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus
  • vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.

Toetuse piirsumma on 3500 eurot, projektid võivad olla ka väiksemad, alampiiri ei ole. Projektivooru maht on 11 500 eurot

Taotlusvoor avaneb 20.04.2020. Taotluste esitamise tähtaeg on 20. mai 2020
kell 16.30. Toetusvooru abikõlblikkuse periood on 20.05.2020 – 30.09.2021

Vooru tingimused, taotlusvorm ja eelarve vorm on kättesaadavad Põlvamaa veebilehel  https://bit.ly/turvalisusetoetus

Põlvamaa Arenduskeskus ennetustööspetsialist, e-post irena.viitamees@polvamaa.ee, tel.55686111