« Tagasi

Kutse- ja keskhariduse omandamise toetuse taotlemine

Koolilõputoetust kutse-ja keskhariduse omandamisel makstakse igale kuni 21-aastasele koolilõpetajale, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kanepi vald. Koolilõputoetus on 80 eurot.
 
Digitaalselt allkirjastatud avaldus koolilõputoetuse taotlemiseks saata vald@kanepi.ee. Paberkandjal saab avalduse tuua vallamajja või saata postiga aadressil Turu põik 1 Kanepi alevik.