« Tagasi

KANEPI VALLAVALITSUS OOTAB KANDIDAATE HARIDUSTÖÖTAJATE TUNNUSTAMISELE

Kanepi valla haridustöötaja tunnustus antakse eesmärgiga tähtsustada õpetaja rolli, tõsta esile edukate haridustöötajate tegevust ja tunnustada Kanepi valla haridustöötajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste ja Kanepi valla arengut.

Haridustöötajate tunnustused on:
1) hariduse elutöö preemia, mis omistatakse isikule, kellel on pikaaegsed tähelepanuväärsed töötulemused haridusasutuse, piirkonna või vabariigi tasandil ja kes on oluliselt kaasa aidanud õpilaste/laste kujunemisele töökateks ning aktiivseteks igakülgselt arenenud isiksusteks. Tunnustusega kaasneb rahaline preemia 500 eurot;

2) aasta õpetaja, mis omistatakse isikule, kellel on õppeaastal tähelepanuväärsed töötulemused haridusasutuse, piirkonna või vabariigi tasandil ja/või kelle õpilased/lapsed on tulemuslikult esinenud aineolümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel, ülevaatustel;

3) aasta noor õpetaja, mis omistatakse isikule, kes on õppeasutuses töötanud kuni kolm aastat ning kellel on tähelepanuväärsed töötulemused haridusasutuse, piirkonna või vabariigi tasandil ja/või kelle õpilased/lapsed on tulemuslikult esinenud aineolümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel, ülevaatustel;

4) aasta hariduse sõber, mis omistatakse füüsilisele või juriidilisele isikule, asutusele, seltsingule või ühingule, kes on oma tegevusega toetanud haridusasutusi, edendanud kooli ja ühiskonna dialoogi või teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks;

5) aasta hariduse tegu, mis omistatakse füüsilisele või juriidilisele isikule, asutusele, seltsingule või ühingule, kes on aasta jooksul eriliselt silma paistnud tegevusega, mis on toetanud haridusasutusi, edendanud kooli ja ühiskonna dialoogi või teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks.

6) aasta lasteaiaõpetaja, mis omistatakse isikule, kellel on õppeaastal tähelepanuväärsed töötulemused haridusasutuse, piirkonna või vabariigi tasandil ja/või kelle lapsed on tulemuslikult esinenud konkurssidel, võistlustel, ülevaatustel.

Haridustöötaja tunnustusele kandidaatide esitamise õigus on haridusasutuse juhtkonnal, haridusasutuse töötajal, õpilastel ja lapsevanematel või teistel Kanepi valla isikutel.

Ettepanek haridustöötaja tunnustuse andmiseks esitada vallavalitsusele 10. septembriks 2020 aadressil eda@kanepi.ee.

Ettepanekus peavad sisalduma:
1) kandidaadi nimi;
2) kandidaadile tunnustuse omistamise põhjendus;
3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
4) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev.

Lisainfo:
Eda Tarend
Haridus- ja noorsootööspetsialist
eda@kanepi.ee
Tel 5228264