« Tagasi

Arengukava muutmine

Kanepi Vallavalitsus on algatanud Kanepi valla arengukava 2019-2026 ja eelarvestrateegia 2020-2024 ülevaatamise ja muutmise. Muudatusettepanekuid ootame peamiselt eelarvestrateegia investeeringute osas. Valla arengukava ja eelarvestrateegia vaadatakse üle igal aastal  tulenevalt Kohaliku omavalitsuse  korralduse seadusest.

Ootame ettepanekuid koos tegevuse kirjelduse, põhjenduse ja ligikaudse maksumusega 1. novembriks aadressile arendus@kanepi.ee.

Kehtiv arengukava  ja eelarvestrateegia on valla kodulehel https://kanepi.kovtp.ee/arengukavad