« Tagasi

Kohanime muutmise teade

Kanepi vallas Valgjärve külas asuvatele liikluspindadele on määratud Valgjärve Vallavalitsuse 18.07.2017 korraldusega nr 2-1.3-79

„Liikluspindadele kohanimede määramineˮ kohanimed. 11.09.2017 esitati kohanime Vaikne tee osas muutmise ettepanek määrata uueks kohanimeks Suvetuule tee. Nimetatud korralduses on vallavalitsus põhjendanud, miks Suvetuule teed ei määrata liikluspinna nimeks. Kanepi Vallavalitsus arutas 18.05.2021 toimunud istungil Valgjärve külas asuva liikluspinna Vaikne tee kohanime muutmist ja ettepanek on määrata uueks kohanimeks Tuule tee.

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Kanepi Vallavalitsus kohanime muutmise eelnõu ning asendiplaani. Liikluspinna kohanime muutmise eelnõuga on võimalik tutvuda ka Kanepi Vallavalitsuses (Turu põik 1, Kanepi alevik, Kanepi vald) tööaegadel.

Kui eelnõu kohta on küsimusi, ettepanekuid või vastuväiteid, siis palun esitada need kirjalikult Kanepi Vallavalitsusele aadressil Turu põik 1, Kanepi alevik, Kanepi vald või e-posti aadressile kadri@kanepi.ee hiljemalt 09. juuliks 2021.  

Korralduse eelnõu

Tuule tee skeem