« Tagasi

Kanepi noored saavad ainulaadse noortepargi

 

Saverna noortepark – ideest teostuseni

Projekti idee sündis juba 10 aastat tagasi, kui endise Valgjärve valla arengut planeerides ilmnes vajadus Savernasse noortepargi rajamiseks. 2001. aastal koostati maastikuarhitektuurne projekt Saverna noortepargi ehitamiseks, kuid siis jäi idee ellu viimata.  Aja jooksul on vajadus noorte vaba aja veetmise võimaluste arendamiseks olnud jätkuvalt aktuaalne.

Täna on Saverna noortepargi arendamise ja väljaehitamise vajadus ja võimalus taas päevakorral. 2021. aasta suvel tellis Kanepi Vallavalitsus ehitusprojekti Saverna noortepargi arendamiseks ja väljaehitamiseks. Projekteerijateks on AB Artes Terrae OÜ maastikuarhitekt-eksperdid Sulev Nurme ja Sten Juur.

Mis sinna noorteparki siis ehitatakse ja kuhu see tuleb?

Saverna noortepark ehitatakse Saverna külakeskuse/noortekeskuse esisele maa-alale (Külakeskuse pargi maaüksus). Loodav noortepark on ainulaadne Eestis – ehitatakse pumptrack (trikiratta-rulapark) , trosslaskumised, kelgunõlv,  paigaldatakse  lauatenniselaud, pallimängusein Yalp Sutu Soccer Wall, välilava, istepingid ja tantsuplatsi ala, paviljon, mänguväljak väiksematele lastele, jalutusrajad, lilleniit taimeõppealana, puhkeala ja infotahvlid. Kõik eelnev suurendab kasutajate ringi lasteaiast vanuriteni.

Ala valgustamiseks paigaldatakse vastavad prožektorid ja haljastuses kasutatakse muuhulgas söödavate viljadega marjapõõsaid ja viljapuid.

Ehitus on planeeritud järgmisel aastal. Projekti hinnanguline kogumaksumus on ligi 500 000 eurot. Projekti rahastatakse 75% ulatuses „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest", valla omaosalus on 25% kogumaksumusest.

Kanepi vallas elab rahvastikuregistri andmetel 901 noort vanuses 7-26 aastat, kelle võimaluste parandamiseks on noortepargi projekti elluviimine otseselt suunatud. Projekti elluviimisest otseselt kasu saavate noorte arv on ca 40 noort, kes elavad Saverna piirkonnas ja kasutavad Saverna noortekeskuses pakutavaid teenuseid.

Projekti elluviimine tõstab kogu piirkonna ja laiemalt ka Põlvamaa mainet, elavdab ja avardab oluliselt Kanepi vallas elavate noorte vaba aja veetmist, võimaldades kasutada maailmatasemel atraktsioone.

Kõik paigaldatavad atraktsioonid on ilmastiku- ja vandaalikindlad, taluvad intensiivset kasutust ja on igati kaasaegsed, kasutajasõbralikud ja põnevad. Projekti raames rajatav noortepark koos puhkealaga on ainulaadne Põlvamaal, kogu Lõuna-Eestis ja arvatavasti kogu Eestis. Projekteerija sõnul võib kohata sarnaseid interaktiivseid atraktsioone Tallinnas T1 Mall mängukeskuses. Vabas õhus ei ole sellises koosseisus parke Eestis välja ehitatud. Projekti elluviimisega paranevad otseselt oluliselt Kanepi valla noorte vaba aja veetmise võimalused, lisandub põnev tegevuspark Põlvamaal ja Lõuna-Eestis tegutsevatele noortele.

 

Saverna noortepargi projekt
Asendiplaan

 

Noortepargi vaated..
Projekt: AB Artes Terrae OÜ. Autorid: Sten Juur, Sulev Nurme

Pildid on illustratiivsed.

Lisainfo:
Merlika Niidumaa
arendusnõunik
tel 56457546
e-post arendus@kanepi.ee