« Tagasi

Meedi Haabma pälvis sotsiaalkaitseministri tunnustuse

 

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo tänas vanemaealisi, kes on aktiivselt panustanud kohaliku elu edendamisse ning mänginud kogukonnas positiivset rolli. Kokku pälvisid tunnustuse 50 inimest erinevatest maakondadest üle Eesti.

„Üha rohkem on vanemaealisi, kes oma tavatöö kõrvalt tegelevad kas vabatahtlikult kogukonna elu arendamisega või jätkavad pensionile jäädes aktiivselt tegutsemist, et muuta kohalikes kogukondades paljude inimeste elu paremaks," ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Vanemaealiste panus igapäevaelus ja ühiskonna arengus saab tänamatult vähe tähelepanu, seega peame oluliseks aktiivsete ja silmapaistvate inimeste tunnustamist ning esile toomist."

Tunnustuse pälvisid aktiivsed vanemaealised, kelle hulgas on endisi õpetajaid ja koorijuhte, rahvamaja juhatajaid, malevajuhendajaid, aktiivseid kohaliku elu eestvedajad, erivajadusega inimeste hooldajaid, inimesi, kes andsid eakatele kriisi ajal ZOOMi keskkonnas inglise keele tunde, samuti mitmeid vabatahtlikke.

Sotsiaalministeerium korraldab igal aastal augustis traditsioonilise sotsiaalkaitseministri vastuvõtu, et tunnustada silmapaistvaid vanemaealisi. Sel aastal otsustati aga COVID-19 haigestumiste arvu tõusu tõttu tänuüritus ära jätta ning kõigile tunnustuse pälvinutele saadetakse koju kingitus, mis koosneb nii ametlikust ministri tänukirjast kui erinevate Eesti ettevõtjate käsitöömeenetest.

Kutse kandidaatide esitamiseks saadeti kõigile maaomavalitsusliitudele ja omavalitsusliitudele.

Põlvamaalt pälvis tunnustuse Meedi Haabma, kes tegutseb Kanepi vallas eakate klubi „Ajaring" eestvedajana alates 2018. aasta märtsikuust. Seda tööd teeb ta täie pühendumusega. Aktiivse organiseerimise tulemusel on klubi liikmete arv jõudsalt kasvanud. Igakuiselt korraldab ta hommikused kooskäimised Kanepi Seltsimajas, kus toimuvad: võimlemine, loengud, esinemised, suhtlemine kohvilauas. Lisaks organiseerib Meedi eakate teatrikülastusi, ujumisi, ekskursioone ja õppekäike, osalemist väärikate ülikoolis ja valla sündmustel. Selleks suhtleb ta tihedalt klubiliikmete, vallavalitsuse ja teiste koostööpartneritega. Meedi Haabma on klubi tegevused muutnud väga huvitavaks ja mitmekülgseks. Ta hoolitseb ka selle eest, et klubi tegevused oleksid kajastatud valla ajalehes. Ta ei jää kõrvalseisjaks ka inimeste igapäeva murede lahendamisel ja on vajadusel  ikka toeks ja abiks. Meedi teeb tänuväärset tööd, et eakad osaleksid aktiivselt kogukonna elus ning on igati tunnustamist väärt.