« Tagasi

Kanepi vald tunnustas haridustöötajaid

5. oktoobri õhtul olid Kanepi valla haridustöötajad palutud tunnustusüritusele Kanepi Seltsimajja. Kanepi Vallavalitsus tunnustas valla haridustöötajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste ja Kanepi valla arengut. Kuude kategooriasse esitati 16 kandidaati. Maakondlikule konkursile „Eestimaa õpib ja tänab 2021" esitati Kanepi valla haridusasutustest neli nominenti, kellest kaks pärjati laureaatideks.

Tunnustuse pälvisid:
1. Aasta elutöö preemia – Aino Mõttus (Saverna Põhikool)

Aino Mõttus on pool sajandit töötanud õpetaja ning pioneeri- ja huvijuhina. Aino on tegus, ettevõtlik, korrektne, oma tööd südamega tegev õpetaja. Tema tugevaks küljeks on õpilaste oskuslik juhendamine ja õpilaste arengut toetava õpikeskkonna loomine. Ta peab oluliseks koostööd õpetaja ja õpilaste vahel, õpilaste erinevuste märkamist ja individuaalset lähenemist. Aino prioriteediks on õpimotivatsiooni tekitamine õpilastes ja omapoolse panuse andmine koolide arengusse.

2. Aasta õpetaja – Helgi Vassilko (Kanepi Gümnaasium)
Helgi Vassilko on õppiv õpetaja, kes on andnud suure panuse kaasava hariduse põhimõtete elluviimisel Kanepi Gümnaasiumis. Helgi kogemuste pagas on suur ning sealt on õppida nii mõnelgi noorel kolleegil. Ta on järjepidev oma nõudmistes, hooliv ja toetav. Ta valdab suurepäraselt õpetajameisterlikkust ja lõimib oskuslikult erinevaid aineid.

3. Aasta noor õpetaja – Karina Toots (Kanepi Gümnaasium)
Aineõpetajana on Karina Toots tasakaalukas ja tähelepanelik, oskab märgata õpilaste erivajadusi ning kaasata neid õppeprotsessi, oskab tunnustada andekamaid ning suunata neid olümpiaadidele ja konkurssidele.  Karina pühendumist õppijatesse ning just eri vanuses õppijatesse väljendab see, et ta õpetab lisaks Kanepi Gümnaasiumile ka täiskasvanuid õppijaid Põlva Gümnaasiumis.

4. Aasta lasteaiaõpetaja – Helle Liin (Saverna Lasteaed Sipsik)
Helle Liin on Saverna Lasteaias Sipsik õpetajana töötanud juba 17 aastat nii aia- kui liitrühmas. Ta arvestab oma tegevustes lapse individuaalsusega  ja toetab igati nende sotsialiseerumist,  rikastab oma isiksusega laste tundemaailma ja pakub positiivseid elamusi. Helle on suurte kogemustega õpetaja - kursis looduses, lasteraamatute varamus ja haridusmaastikul toimuvaga. Ta algatab ja osaleb uute ideede ja lahenduste väljamõtlemisel ja teostamisel ning tutvustab kolleegidele oma rikkalikku kogemuste pagasit.

5. Aasta hariduse sõber – Malle Urman (Kanepi Gümnaasium)
Malle Urman on justkui loodud töötama väikeste lastega. Lisaks tööle koolis pikapäeva õpetajana töötab ta ka Kanepi Lasteaias. Malle aitab pikapäevarühmas õpilastel õppida. Ta teab, kus ringides õpilased käivad, tunneb laste peresid ning vanemaid ja õpetajad võivad olla mureta: õpetaja Malle juures on kõik lapsed hoitud.  Õpetaja Mallel on lastega suurepärane klapp. Ta oskab leida õpilases üles selle „nupu", kuhu vajutada, et leida kontakt temaga.

6. Aasta hariduse tegu – „Teistmoodi koolipäevad Kanepi Gümnaasiumis", eestvedaja Maarja Pukk
Distantsõppe ajal hakkasid toimima „Teistmoodi Koolipäevad", kus kord nädalas andis õpilastele ülesanded huvijuht. Teistmoodi koolipäevad andsid võimaluse mõelda kastist välja ja mitte olla kinni niivõrd oma õppematerjalides, olgu ülesanneteks siis mandala tegemine, ristsõna koostamine, jalutuskäik looduses koos looduse märkamisega, loovusülesannete lahendamine või kodune stiilipäev. Teistmoodi koolipäevad olid heaks võimaluseks proovida 4+1 süsteemi, kus mitteformaalne õpe oli formaalõppe osaks.

 

Maakondliku tunnustuse pälvisid:

Põlvamaa Aasta  Põhikooli aineõpetaja 2021 laureaat – Helle Jaaska (Krootuse Põhikool)
Helle Jaaska on Krootuse koolis töötanud 27 aastat loodusainete- ja matemaatikaõpetajana ning on selle kooli vilistlane. Talle on pedagoogitalent sünnipäraselt kaasa antud. Helle tunnid on põnevad, ta seob oma ainetundides teema praktilise eluga.

Põlvamaa Aasta klassijuhataja 2021 laureaat  – Hele Luht (Krootuse Põhikool)
Hele Luht on Krootuse Põhikoolis klassiõpetajana töötanud 22 aastat lastesõbraliku, pühendunud ja aktiivse õpetajana. Hele innustab õpilasi kaasa mõtlema, arvamust avaldama, kasutab huvitavaid videosid, animatsioone, pilte jne. Õpilased käivad õues õppimas ja osalevad aktiivselt õppeekskursioonidel.

 

Esitatud nominendid:

Aasta õpetaja:
Ivi Luht
Kaire Siimus
Eda Tarend
Kaidar Taal

Aasta noor õpetaja:
Maarja Pukk

Aasta lasteaiaõpetaja:
Kairit Kolpakov
Kairit Lepistu
Ly Pähn
Tiina Kukk

Aasta hariduse sõber:
Riina Raudkepp

 

Muusikalist meelelahutust pakkus Andreas Pall, kes on saate „Eesti otsib superstaari" üks finalistidest.

Pildigaleriid saab vaadata siit.