« Tagasi

Põlvamaal tunnustati aasta haridustöötajaid

Foto: Põlvamaa Arenduskeskus

25. augustil toimus Räpinas traditsiooniline Põlvamaa õpetajate augustifoorum, kus tunnustati maakonna aasta haridustöötajaid.

Igal aastal kuulutab Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Haridustöötajate Liiduga välja konkursid „Eestimaa õpib ja tänab" haridustöötajate tunnustamiseks. Põlvamaa aasta õpetajad valiti üleriigilise tunnustusürituse esildiste hulgast ja Põlvamaal laekus sel aastal 26 ankeeti 10 kategoorias.

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu juht Piret Rammul ja Põlvamaa Arenduskeskuse juhataja Lennart Liba tänasid foorumi avasõnavõtus haridustöötajaid, kelle jaoks on viimased kaks aastat olnud suur väljakutse. Sellele vaatamata on meie haridustöötajad hakkama saanud.

2021. aasta Põlvamaa aasta haridustöötajad on:

Põlvamaa aasta lasteaiaõpetaja on Põlva Lasteaed Lepatriinu õpetaja Anne Vanahans.  Anne on Lepatriinu sädeinimene, kes inspireerib kolleege ja lapsevanemaid märkama ümbritsevat, uut ja põnevat, pühendunud õpetaja, kes oskab näha iga lapse arengu eripära. Õpetaja juhib neljas aasta projektõpet sobitusrühmas.

 

Põlvamaa aasta klassiõpetaja on Krootuse Põhikooli õpetaja Hele Luht. Hele on Krootuse Põhikoolis klassiõpetajana töötanud 22 aastat, olles selle aja jooksul aidanud paljudel õpilastel koolitee alguses kooliga sõbraks saada ja jäänud neile südamesse lastesõbraliku, pühendunud ja aktiivse õpetajana.

Põlvamaa aasta klassijuhataja on Räpina Ühisgümnaasiumi õpetaja Külliki Arjokesse. Külliki oskab leida kontakti iga lapsega, on oma klassi suurim toetaja, innustab, usub, loodab, kohtleb õpilasi võrdselt, arvestab nende arvamusega ning arendab neis vastutustundlikkust, ettevõtlikkust ja aktiivsust.

 

Põlvamaa aasta põhikooli aineõpetaja on Krootuse Põhikooli õpetaja Helle Jaaska. Helle on Krootuse koolis töötanud 27 aastat loodusainete- ja matemaatikaõpetajana. Ta on pühendunud aineõpetaja, oma ainet hästi tundev, õpilasi toetav ja arendav. Talle on pedagoogiline talent sünnipäraselt kaasa antud.

Põlvamaa aasta gümnaasiumiõpetaja on Põlva Gümnaasiumi õpetaja Veronika Grigorjev. Veronika on imeline, mitmekülgne ja sügav inimene, kelle iga samm aitab mõnel õpilasel päriselt õppida ja paremaks inimeseks saada. Veronika - jõuab kõike, aitab kõiki, osaleb kõiges.

 

Põlvamaa aasta kutseõpetaja Räpina Aianduskooli õpetaja Andres Niinemägi. Andres loob enda ümber töö- ja õpikeskkonna, kus igaüks tunneb ennast erilisena. Andres on Maarja küla õpperühma au, mõistus ja südametunnistus ning me armastame teda väga palju!

Põlvamaa aasta tugispetsialist on Põlva Gümnaasiumi tugispetsialist Ülle Laumets. Ülle Laumets on suurepärane inimene, kes näeb võimalust, lootust ja arengut ka seal, kus õpilane ise enam ei näe ega usu.

Põlvamaa aasta huvialaõpetaja on Põlva ja Räpina Muusikakooli õpetaja Margot Suur. Margot Suur on üks väljapaistvamaid kõrge professionaalsusega laulupedagooge, kes väärib tunnustust pühendumise ning töökuse eest. Mitmed tema õpilased on valinud õpetaja eeskujul laulja elukutse.

Põlvamaa aasta õppeasutuse juht on Põlva Gümnaasiumi direktor Alo Savi. Kandidatuuri esitajate hinnangul on Alo Savi särav ja  entusiastlik direktor, kelle energia, innovaatilised ideed, hoolivus, lai silmaring ning pidev enesetäiendamine on motivaatoriks ka kolleegidele.

 

Põlvamaa aasta hariduse sõber on Eesti Maanteemuuseum. Eesti Maanteemuuseum on eriilmeline hariduse edendaja, innovaatiline, kastist välja mõtteviisiga, aktiivõppemeetodite rakendaja, erinevate põlvkondade ühendaja nii liiklushariduse kui ka teede ja transpordi ajaloo valdkonnas

"Eestimaa õpib ja tänab" üleriigilised laureaadid kuulutatakse välja 2. oktoobril Ugala teatris. Tunnustusürituse eestvedajateks on Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Haridustöötajate Liit. Sündmusest teeb otseülekande Eesti Televisioon.

 

Põlvamaa Arenduskeskus