« Tagasi

Kanepi Vallavalitsus alustab energiakulude kompenseerimisega jaanuaris 2022

Energiakulude tõusu toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu keskmine netosissetulek on alla meetmega määratud arvestusliku piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.

Sihtrühma peredele hüvitatakse septembri (tagasiulatuvalt) kuni märtsikuu eest 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 12 s/kWh, gaasil 4,9 s/kWh ning kaugküttel alates 7,8 s/kWh. Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ja alampiir 10 eurot ühe kuu kohta.

Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab näidiskalkulaator. Kalkulaatoris saab arvestusi teha täisühikutes. Hüvitise täpsema, lõpliku arvutuse teeb kohalik omavalitsus.

Energiakulude hüvitamise kohta saab jooksvat informatsiooni Rahandusministeeriumi kodulehelt.

Kanepi Vallavalitsus hakkab taotlusi vastu võtma alates 10. jaanuarist 2022.