« Tagasi

Kanepi valla aukodanik on perearst Vaike Meesak

Kanepi vald tunnustas 2022. aasta tublisid tegijaid laupäeval, 22. oktoobril toimunud tunnustusüritusel Kanepi Seltsimajas. Kanepi valla tunnustused anti eesmärgiga avaldada avalikku tunnustust füüsilisele või juriidilisele isikule, ühingule või seltsingule, kes on oma tööalase või isikliku tegevusega aasta jooksul eriliselt silma paistnud valla arendamisel, tõstnud paikkonna mainet ja tuntust. Aukodaniku aunimetusega kaasnes Kanepi valla kuldne vapimärk ja rahaline preemia 1000€ ning aunimetustega hõbedane vapimärk ja rahaline preemia 200€.

 

Kanepi valla kõrgeima tunnustuse Kanepi valla aukodaniku tiitli pälvis Vaike Meesak, kes on siinkandis perearstina töötanud pikalt. Aastate jooksul on ta propageerinud tervislikke eluviise, tervislikku toitumist ja korraldanud liikumisüritusi. Ta on kuulunud Kanepi valla volikokku ja panustanud sotsiaalvaldkonda. COVID-19 pandeemia ajal tegutses perearstipraksis väsimatult, ükski patsient abita ei jäänud. Kui algas vaktsineerimine, siis oli Kanepi Perearstipraksis maakonnas üks edukamaid. Vaike Meesaku suurepärast tööd ja pühendumust hindas tänavu Põlvamaa Omavalitsuste Liit Põlvamaa aukirjaga. Samuti sai Vaike Meesaku Perearstikeskus sel aastal Eesti Perearstide Seltsi poolt A-taseme keskuse tunnustuse. Pingelise töö kõrvalt leiab Vaike Meesak aega veel ka linetantsu jaoks ning meelsasti osaleb ta igasugustel kõnniüritustel. Ta on eeskujuks nii ametialaselt kui ka muudes tegemistes.

 

Kanepi valla aasta tegijad Heimar Hani ja Margus Hani pälvisid tunnustuse kanepipõllu rajamise eest, mille sisse oli lõigatud hiigelsuur kanepilehe kujutis ja labürint. Kanepilabürint tekitas palju elevust ning see levis erinevates meediakanalites. Kanepilabürint tõi Kanepi vallale tuntust ning seda võib nimetada mainekujunduslikuks projektiks. Lisaks Kanepi valla tuntuse suurendamisele ärgitas põllumeeste loodud kanepilabürint ettevõtjaid ristturundust tegema. Kanepilabürindis olid informatiivsed sildid nii Kanepi valla vaatamisväärsuste kui tööstusliku kanepitaime kasulike omaduste kohta. Kanepipõllul toimus Kanepi Festivali avamine Genka kontserdiga, mis oli rahvarohke ja põnev sündmus.

Aasta tegu/tegijad nominendid:
Aivar Täpsi -  Ihamaru küla ja MTÜ Postitee eestvedaja
Avatud talude päev Erastvere külakeskuses
Saverna noortepark – Kanepi Vallavalitsus

 

Aasta kohaliku elu edendaja Mariliin Kongo on Erastvere külaelu edendamise võtnud oma südameasjaks. Ta on innustanud elanikke pakkuma välja mitmekülgseid ideid ühistegevuste korraldamiseks ning on võtnud initsiatiivi, et need ka teoks saaks. Tema eestvedamisel võtab iganädalaselt aset Hopafit treening, paarikuuliste vahedega toimub disko, läbi on viidud sushi-koolitus ja ühiselt on korrastatud külakeskuse ümbrust. Ta mängis suurt rolli avatud talude päeva organiseerimisel, kus küla sel aastal esmakordselt ja suurejooneliselt osales.

Aasta kohaliku elu edendaja nominendid:
Eleinika Viljat – aktiivne Valgjärve küla elanik
Anu Kuldmägi – MTÜ Prangli Külaseltsi juhatuse liige

 

Tiina Hoop pälvis Kanepi valla aasta kultuurielu edendaja tiitli. Saverna külakeskuse ja Saverna raamatukogu koostöös sündis eelmisel sügisel tore ürituste sari: "Kolmapäevaste Kohtumiste Klubi". Oktoobrist maini toimus iga kuu kolmandal kolmapäeval kohtumine mõne huvitava ja tuntud kultuuriinimesega. Need kohtumisõhtud olid väga populaarsed. Andres Määr oli see, kes leidis külalised ja tegi kokkulepped ning Tiina Hoop hoolitses ürituse sisulise korraldamise eest. Koostöös Naiskodukaitse Kanepi jaoskonnaga on Tiina Hoop kahel aastal aidanud korraldada 24. veebruaril "Vabariigi matka", olles abiks nii jõu kui nõuga. Tiina Hoobil täitus tänavu ka 35 aastat töötamist Saverna raamatukogus.

Aasta kultuurielu edendaja nominent:
Andres Määr

 

Aasta sportase tiitel anti tänavu välja kahele kandidaadile. Kanepi valda lisandus sel aastal kaks maailmameistrit. Laureaatideks pärjati Rihard Rammul ja Kristjan Solodov.

Rihard Rammul on vaatamata oma noorusele järjepidev, kannatlik ja teotahteline noormees. Tänu millele on ta saavutanud märkimisväärseid tulemusi vibuspordis. Ta on arenenud tõusvas joones juba mitmeid aastaid. Viimase aasta tulemused:
Maailmameister 2022 maastikuvibulaskmises (juuniorite klassis)
Eesti meister  2022  maastikuvibu siselaskmises
Eesti meister 2022  maastikuvibulaskmises
Eesti meister 2022  3D vibujahis
EVL sisemeistrivõistluste 2. koht

Kristjan Solodov on esindanud edukalt Kanepi valda nii Eesti meistrivõistlustel  kui ka Euroopa ja maailma tasemel. Oma pühendunud suhtumise ja suurepäraste tulemustega võistlustel on ta eeskujuks paljudele valla noortele. Tulemused:   
2022.a. meeskondlik maailmameister discgolfis.
2022.a. Eesti meister talvises discgolfis.
2022.a. Eesti meister suvises discgolfis

Aasta sportlane/spordielu edendaja nominent:
Elle Viss

 

Kanepi valla aasta ettevõte Saverna Buffik väärtustab kohalikke inimesi, kohalikku toodangut ning on alati nõus kaasa lööma huvitavate ürituste korraldamisel. Buffiku juhtkond on alati valmis kaasa lööma heategevuslikes ettevõtmistes: näiteks eelmise aasta jõulude eel osalesid nad Saverna Raamatkogu, Saverna Avatud Noortekeskus ja Saverna Põhikooli heategevusprojektis, mille raames valmistati jõulupakid Saverna Hooldekodu elanikele. Selle aasta aprillis toetasid nad Naiskodukaitse Kanepi jaoskonna poolt korraldatud Sinilille maastikumängu pannes välja kringlid võitjatele. Samuti aitasid nad koguda annetusi "Anname au!" kampaania raames.

Aasta ettevõtja/ettevõtluse edendaja nominent:
T&K Stagetech – heli- ja valgustehnika lahendused

 

Kanepi valla aasta küla 2022 Erastvere on saanud uue hingamise. Külas on hakanud toimuma erinevaid toredaid ettevõtmisi. Lisaks kogukonna päevale ja küla korrastustalgutele on lisandunud koolitusi, teatriõhtuid, treeningud, peoõhtud, diskod, ideetalgud. Osaleti Avatud talude päeval, kus omatehtud toite ja käsitööd said pakkuda kohalikud ettevõtjad ja esindatud olid küla suured ja väikesed loomakasvatajad. Tänu valla ja kohalike inimeste toele on valminud Erastvere mõttekoda.

 

Kanepi valla aasta hariduselu edendaja laureaat Diana Leenurm töötab Kanepi Gümnaasiumi direktorina alates 2020. aastast. Diana on südamega tööd tegev, pühendunud, 110% panustav koolijuht, kelle tegevusel on märkimisväärne mõju nüüdisaegse ja mitmekülgse õpikeskkonna arendamisel, maagümnaasiumi püsimajäämisel. Diana suurim panus on personalijuhtimises, ta on suutnud liita õpetajate kollektiivi ühtseks ja kujundada meeskonna, kes töötab ühiste eesmärkide nimel. Direktor on nähtav, ta külastab tunde, suhtleb õpilastega, osaleb koosolekutel, külastab üritusi, esindab kooli haridusfoorumitel, ajakirjanduses, kajastab koolielu sotsiaalmeedias. Diana panustab südamega õpilaste arengu toetamisse. Direktori kabineti uks on õpilastele avatud. Diana Leenurm on Põlvamaa koolijuhtide ühenduse eestvedaja.

 

Kanepi kodutütarde rühmajuht Helena Rajatamm pälvis aasta vabatahtliku töö ja isamaalise tegevuse tiitli. Helena Rajatamm on Kanepi vallas elav aktiivne noor. Ta kuulub nende väheste noorte hulka, kes on keskhariduse omandamise järel jäänud oma kodukandiga tugevalt seotuks. Helena on aktiivsest kodutütrest sirgunud Kanepi kodutütarde rühmajuhiks. Ta võttis endale südameasjaks, et rühm saaks jalad alla ja ning noortel oleksid mitmekülgsed võimalused arenemiseks. Ta on kirjutanud mitmeid projekte, et noored saaksid jätkuvalt osaleda laagrites, väljasõitudel ja tähistada vabariigile olulisi tähtpäevi.  Helena kuulub noorteaktiivi liikmete hulka, olles alati võimalusel abiks nii oma ideede kui abijõuga. Ta on tugeva vastutusvõimega noor,  kelle hindamatu abita oleks noortekeskuse sündmusi palju raskem läbi viia.

Aasta vabatahtlik töö või isamaaline tegevus nominendid:
Kanepi valla kodutütarde ja noorkotkaste rühmajuhid:
Tarmo Haljak
Irina Kruusla
Diana Patrael
Liane Erik
Tuulike Mölder
Elisabet Maranik

 

Kanepi valla sünnipäevaüritusel tänati ka Kanepi Vallavalitsuse pikaajalisi töötajaid.
2022. aastal tähistas tööjuubelit:

10 aastat
Kaire Pukk
Ülle Kure
Kaidi Valli-Mägi
Anu Kuldmägi
Maris Soo
Sirje Loodus

15 aastat
Anastasia Medvichuk
Ülle Maran
Tähti Oja
Helve Põder
Kairit Kolpakov
Kaie Käär
Egle Ingver

20 aastat
Aili Kiristaja
Tiia Pentsa
Tiina Sults

25 aastat
Asti Tarto
Ly Vätson

30 aastat
Aime Paabo

35 aastat
Tiina Hoop
Irina Kruusla

40 aastat
Alar Tamm

50 aastat
Ilse Aigro

 

Õhtut juhtis Arlet Palmiste, Kanepi segakoor ja seltsimaja tantsurühmad Kanepi Kanged ning Päripidi pakkusid külalistele kontsertelamust. Tantsuks mängis Ansambel Magnet ning peolt ei puudunud ka sünnipäevatort.

Ürituse pildigalerii.
Fotod Keitlin Kõoleht.

 

Kerli Koor
kultuuri ja avalike suhete spetsialist