« Tagasi

HANKETEADE: Kanepi Gümnaasiumile piksekaitsepaigaldise rajamine

Kanepi Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Kanepi Gümnaasiumile ( Kooli 1, Kanepi , 63101, Kanepi vald, Põlvamaa ) piksekaitsepaigaldise rajamiseks vastavalt piksekaitsepaigaldise põhiprojektile. Hoonele ehitada III kaitseklassi piksekaitse. Hinnapakkumise koostamisel tuleb lähtuda muuhulgas sellest, et pakkuja peab hinnapakkumises arvestama töö- ja teostusjooniste koostamisega. Enne töödega alustamist tuleb tellija ja Päästeametiga kooskõlastada tööprojekt. Samuti on töö vastuvõtmise eelduseks piksekaitsepaigaldise nõuetekohane mõõdistamine ja kooskõlastamine Päästeametiga. Enne pakkumise esitamist on pakkuja kohustatud kohapeal tutvuma objektiga. Objektiga tutvumine vormistatakse kohapeal vastava aktiga.

Kontaktisikud objektiga tutvumisel:
Urmas Kivirand 5079487
Peep Potter 55605720

 

Dokumendid:
Hinnapäring
Põhiprojekt
Ettekirjutus

 

Ootame hinnapakkumisi e-posti aadressile vald@kanepi.ee hiljemalt 8.november 2022.a. kell 09.00

 

Küsimuste tekkimisel võtke ühendust:
Peep Potter – peep.potter@kanepi.ee , tel 55605720
Rain Sangernebo – rain.sangernebo@kanepi.ee, tel 5038082