Kanepi Vallavolikogu istung toimub 15. detsembril

Kanepi Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. detsembril 2022.a algusega kell 15:00 Kanepi vallamajas aadressiga Turu põik 1, Kanepi alevik, Kanepi vald.

Istungi otseülekannet saab jälgida Kanepi valla Youtube kanalil.

 

Päevakorra projekt:

1. Ritsike palo metsa kohaliku omavalitsuse tasandil kaitse alla võtmise põhjendatuse ja otstarbekuse ning kavandatavate piirangute otstarbekuse ekspertiisi algatamine. Ettepanek. Ettekandja keskkonnaspetsialist Urmas Kolina

2. Kanepi valla 2022. aasta kolmas lisaeelarve. Lisaeelarve. Seletuskiri. Ettekandja finantsosakonna juhataja Kaida Vool

3. Kanepi valla 2023. aasta eelarve. Seletuskiri. Esimene lugemine. Ettekandjad finantsosakonna juhataja Kaida Vool.

4. Kanepi Vallavolikogu 30.01.2020 määruse nr 2 „Vallavolikogu hüvitiste ja tasude määramine ning maksmise kord" muutmine. Ettekandja majandus- ja eelarvekomisjoni esimees Tiit Rammul

5. Vallavanemale lisatasu määramine. Ettekandja majandus- ja eelarvekomisjoni esimees Tiit Rammul

6. Kanepi Vallavolikogu 23.01.2018 määruse nr 1 „Kanepi vallavara valitsemise kord" muutmine. Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Avo Kruusla

7. MTÜ Saverna Vabatahtlik Päästekomando ettepanek. Lisa. Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Avo Kruusla

8. Volikogu komisjonide tegevuse ülevaade. Ettekandjad komisjonide esimehed.

9. Ülevaade vallavalitsuse tegevusest. Ettekandja vallavanem Mikk Järv.

10. Avaldused ja päevakajalised teemad