« Tagasi

Kanepi Vallavolikogu võttis vastu 2023. aasta eelarve

Kanepi Vallavolikogu kinnitas 19. jaanuaril toimunud istungil valla 2023. aasta eelarve, mille kogumaht on 13 813 739 eurot. Investeeringukulude osakaal valla eelarves on 4 218 379 eurot.

Suurematest investeeringutest jätkuvad Saverna Põhikooli kõrvalhoone energiatõhusaks rekonstrueerimine ning Valgjärve külakeskuse ehitus. Lisaks ehitatakse Saverna Lasteaiale uus rühmaruum ning vahetatakse Saverna Põhikooli katus ja paigaldatakse piksekaitse. Tänavu on veel plaanis Erastvere Külakeskuse saali põranda renoveerimine, Põlgaste Külakeskuse aida ja varjualuse katuse vahetus, vallamaja elektrisüsteemi renoveerimine ja teise korruse soojustamine. Investeeringukulude katteks võetakse laenu 3 521 470 eurot. Kõik investeeringud on leitavad siit.

Jätkuvalt toetatakse MTÜ-de ja spordiklubide tegevust ning noorte huviharidust. Kaasava eelarve tarbeks on taaskord 20 000 eurot. 2023. aastal tõusevad tööjõukulud, kuna riik tõstab hüppeliselt pedagoogide palkasid. Õpetajate töötasu alammäär tõuseb sel aastal 1412 eurolt 1749 eurole ehk 24%. Lasteaia personali palgad suurenevad samuti, kuna lasteaia õpetaja, logopeedi ja eripedagoogi palk on 90% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast. Haridusvaldkonnale kulub 49% valla eelarvest. Allasutuste kommunaalkulud suurenevad seoses elektri- ja küttehindade kallinemisega ning arvestatav osa eelarvest kulub teede ja tänavate hoolduseks, ehituseks ning renoveerimiseks.

Interaktiivselt saab eelarve täitmist vaadata siit.

Kanepi valla rahvaarv 01.01.2023.a seisuga on 4812, võrreldes 2022. aastaga suurenes see 7 inimese võrra.

 

Eelarve lühiülevaade