Kirjeldus
Üldhooldusteenust osutatakse isikutele, kes vajavad püsivalt või ajutiselt igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja enesehooldamisel kõrvalabi sellisel määral, et kodu kohandamisest või koduteenustest inimese toimetuleku ja turvalisuse tagamiseks ning elukvaliteedi säilitamiseks ei piisa.
Sobiliku asutuse üldhooldusteenuse saamiseks võib leida teenuse vajaja ise, kuid kui vajalik on teenuse osaline rahastamine valla poolt, on vallavalitsusel õigus hinnata abivajadust ning leida sobiv madalaima kohamaksumusega teenuspakkuja.
 
Toetust võib taotleda isik, kelle sissetulekutest ja varast ei piisa üldhooldusteenuse eest tasumiseks ja kelle hoolekandeteenuse maksmisel ei osale ülalpidamiskohustuslane või ülalpidamiskohustuslase osalus ei võimalda hoolekandeteenuse eest täies ulatuses tasumist. 
 
Üldhooldusteenuse saamiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja taotluse vallavalitsusele.Toetusega hüvitatakse üldhooldusteenuse maksumuse see osa, mis jääks katmata, kui isik ja tema ülalpidamiskohustuslane on tasunud üldhooldusteenuse eest vastavalt oma varalisele olukorrale.
Õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Toetuste taotelmiseks vajalikud dokumendid Toetuse taotlus
Kontaktid
Riina Marran tel 7998477, 53851582; e-post riina.marran@kanepi.ee (Valgjärve piirkond)
Küllike Kaldoja tel 5034413; e-post kyllike.kaldoja@kanepi.ee (Kõlleste piirkond)
Tiia Urm tel 7976316, 58547751; e-post tiia.urm@kanepi.ee (Kanepi piirkond)