Vastavalt Kanepi valla tunnustuse avaldamise korrale (edaspidi nimetatud kord) antakse volikogu otsusega järgmised Kanepi valla tunnustused:

1) Kanepi valla kõrgeim tunnustus „Kanepi valla aukodanik"

2) Kanepi valla aunimetused aasta tegija, aasta kohaliku elu edendaja, aasta kultuurielu edendaja, aasta sportlane, aasta ettevõtja, aasta külaelu edendaja, aasta hariduselu edendaja, aasta vabatahtlik töö.

Kanepi valla kõrgeim tunnustus „Kanepi valla aukodanik" (edaspidi aukodanik) aunimetus antakse eesmärgiga avaldada avalikku erilist tunnustust isikule, kes on oma tööalase või isikliku tegevusega välja paistnud valla arendamisel, tõstnud paikkonna mainet ja tuntust. Aukodaniku aunimetus antakse väljapaistvate teenete eest ettevõtluse-, majanduse-, hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnas või muus valdkonnas või isamaalise tegevuse või vabatahtliku töö eest.

Kanepi valla aunimetuse andmise eesmärk on avaldada avalikku tunnustust füüsilisele või juriidilisele isikule, ühingule või seltsingule, kes on oma tööalase või isikliku tegevusega aasta jooksul eriliselt silma paistnud valla arendamisel, tõstnud paikkonna mainet ja tuntust.

Korra kohaselt vaatab aunimetuste andmise ettepanekud läbi volikogu komisjonide esimeestest ja volikogu esimehest koosnev ajutine komisjon. Komisjon esitab volikogule oma eelistuse aukodaniku aunimetuse ja teiste aunimetuste andmiseks.

Tunnustuste üleandmine toimub ülevallalisel pidulikul üritusel. Tunnustuse andmise ettepanekute esitamise tähtaja kuulutab vallavalitsus välja vähemalt kaks kuud enne aunimetuse üleandmise ürituse toimumist  

Tutvu Kanepi valla tunnustuse andmise korraga