Vastavalt Kanepi valla tunnustuse avaldamise korrale antakse volikogu otsusega järgmised Kanepi valla tunnustused:

1) Aukodanik

2) Aunimetused:

 • aasta tegu/aasta tegija;
 • aasta kohaliku elu edendaja;
 • aasta kultuurielu edendaja;
 • aasta sportlane/aasta spordielu edendaja;
 • aasta ettevõte/aasta ettevõtluse edendaja;
 • aasta küla/aasta külaelu edendaja;
 • aasta hariduselu edendaja;
 • aasta vabatahtlik töö või isamaaline tegevus.
   

Kanepi valla kõrgeim tunnustus „Kanepi valla aukodanik" aunimetus antakse eesmärgiga avaldada avalikku erilist tunnustust isikule, kes on oma tööalase või isikliku tegevusega välja paistnud valla arendamisel, tõstnud paikkonna mainet ja tuntust. Aukodaniku aunimetus antakse väljapaistvate teenete eest ettevõtluse-, majanduse-, hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnas või muus valdkonnas või isamaalise tegevuse või vabatahtliku töö eest.

Kanepi valla aunimetuse andmise eesmärk on avaldada avalikku tunnustust füüsilisele või juriidilisele isikule, ühingule või seltsingule, kes on oma tööalase või isikliku tegevusega aasta jooksul eriliselt silma paistnud valla arendamisel, tõstnud paikkonna mainet ja tuntust.

Korra kohaselt vaatab aunimetuste andmise ettepanekud läbi volikogu komisjonide esimeestest ja volikogu esimehest koosnev ajutine komisjon. Komisjon esitab volikogule oma eelistuse aukodaniku aunimetuse ja teiste aunimetuste andmiseks.

Tunnustuste üleandmine toimub ülevallalisel pidulikul üritusel. Tunnustuse andmise ettepanekute esitamise tähtaja kuulutab vallavalitsus välja vähemalt kaks kuud enne aunimetuse üleandmise ürituse toimumist.  

 

Kanepi valla haridustöötajate tunnustused
 
Kanepi valla haridustöötaja tunnustus antakse eesmärgiga tähtsustada õpetaja rolli, tõsta esile edukate haridustöötajate tegevust ja tunnustada Kanepi valla haridustöötajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste ja Kanepi valla arengut.
 
Haridustöötaja on: õpetaja, abiõpetaja, õpetaja abi, tugispetsialist, haridusasutuse juht, asetäitja õppekasvatustöö alal, õppealajuhataja, huvijuht jt haridusasutuses töötav spetsialist.
Haridustöötaja tunnustus antakse üle valla õpetajate päeva üritusel.
 
Haridustöötajate tunnustused on:
 
 • hariduse elutöö preemia;
 • aasta õpetaja;
 • aasta noor õpetaja;
 • aasta hariduse sõber;
 • aasta hariduse tegu;
 • aasta lasteaiaõpetaja;
 • aasta haridusasutuse töötaja.
 
Kandidaatide esitamise õigus haridustöötajate tunnustamiseks on haridusasutuse juhtkonnal, haridusasutuse töötajal, õpilastel ja lapsevanematel või teistel Kanepi valla isikutel.
Ettepanek haridustöötaja tunnustamiseks esitada valla kodulehel oleva e-vormi kaudu hiljemalt 10. septembriks või aadressil eda.tarend@kanepi.ee
 

Tutvu Kanepi valla tunnustuse andmise korraga

 

Aasta Aukodanik Aunimetused  
2023 Tarmo Varul Aasta tegu Kanepi Gümnaasium - aasta sportlikum kool
    Kohaliku elu edendaja Raido Semm
    Kultuurielu edendaja Tarmo Tagamets
    Sportlased Rihard Rammul, Robert Kikkatalo, Robin Mark
    Ettevõte Amark Ehitus OÜ
    Külaelu edendaja Anu Kuldmägi
    Hariduselu edendaja Rita Punning
    Vabatahtlik töö Arne Ermel
2022 Vaike Meesak Aasta tegijad Heimar Hani ja Margus Hani
    Kohaliku elu edendaja Mariliin Kongo
    Kultuurielu edendaja Tiina Hoop
    Sportlased Rihard Rammul ja Kristjan Solodov
    Ettevõte Saverna Buffik
    Küla Erastvere
    Hariduselu edendaja Diana Leenurm
    Vabatahtlik töö Helena Rajatamm
2021 Vaike Kottisse Aasta tegijad Kanepi Perearstipraksis
    Spordielu edendaja Carlos-Mathias Vaher
    Ettevõte Siidrikoda OÜ
    Küla Kaagvere/Karste
    Kohaliku elu edendaja Aivar Täpsi
    Kultuurielu edendaja Liivia Vaas
    Hariduselu edendaja Talis Vesi
    Vabatahtlik töö Naiskodukaitse Kanepi jaoskond
2020 Valev Krebes Aasta tegu WRC Rally Estonia
    Kohaliku elu edendaja Mart Võsu
    Kultuurielu edendaja Andres Määr
    Hariduselu edendaja Uku Andreas Reigo
    Spordielu edendaja Lorely Kõrvel
    Ettevõtjad Margus ja Heimar Hani
    Küla Ihamaru
    Vabatahtlik töö Siim Kukk
2019 Tiiu Leppikus Aasta tegu Kanepi Valgusfestival 2019
    Kohaliku elu edendaja Meedi Haabma
    Kultuurielu edendaja Tantsurühm Päripidi
    Spordielu edendajad Hegri Narusk ja Andres Kübar
    Ettevõtja E-Sahver OÜ
    Küla Prangli
    Hariduselu edendaja Riin Kont
    Vabatahtlik töö Tarmo Haljak
2018 Heino Tartes Aasta tegijad Kanepi ANK noorteaktiiv ja Siret Konsa
    Kohaliku elu edendaja MTÜ Põlgaste Jahtkond
    Kultuurielu edendaja Ilse Aigro
    Sportlased Kanepi valla korvpallimeeskond
    Ettevõtja Kanepi Aiand OÜ
    Külaelu edendaja Urmas Kivirand
    Hariduselu edendaja Merike Luts
    Vabatahtlik töö Marko Kaasik
2017 Maria Drenkhan Aasta tegija Aire Hallap
2016 Asta Puru Aasta tegija Liivi Kodas
2015 Laine Laan Aasta tegija Kanepi segakoor
2014 Jaan Tiivoja Aasta tegija MTÜ Alle-Saija Teatritalu
2013 Milvi Hirvlaane Aasta tegija Maria Drenkhan
2012 Pärja Pilv Aasta tegija Taavi Taavet
2011 Vahur Tohver Aasta tegijad Kristel ja Urmas Kivirand