Vallavalitsuse koosseis

Nimi

Amet 

Telefon

E-post

Piret Rammul

vallavanem

5232601

piret.rammul@kanepi.ee

Riina Marran

sotsiaaltöö spetsialist

799 8477

riina.marran@kanepi.ee

Ülar Kõrge

majandusnõunik

56153009
7976317

ylar.korge@kanepi.ee

Kaida Vool

finantsnõunik

7976323

kaida.vool@kanepi.ee