Kanepi Vallavolikogu istungid

Kanepi Vallavolikogu korralised istungid toimuvad üldjuhul kord kuus. 

2020. aasta istungid

30.jaanuar 2020 Päevakord

19. veebruar 2020 Päevakord

28. aprill 2020 Päevakord

21. mai 2020 Päevakord

1. Arvamuse andmine Krüüdneri VIII uuringruumi uuringuloa taotluse kohta. Ettekandja keskkonnaspetsialist Urmas Kolina.

2. Arvamuse andmine Sõreste liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa nr L.MK.PÕ-36847 muutmise taotluse ja keskkonnamõju hindamise mitte algatamise otsuse eelnõu kohta. Ettekandja keskkonnaspetsialist Urmas Kolina

3. Kanepi valla koerte ja kasside pidamise eeskiri. Ettekandja keskkonnaspetsialist Urmas Kolina

4. Kanepi valla dokumendihaldussüsteemi põhimäärus. Ettekandja vallavanem Piret Rammul

5. Kanepi valla raamatupidamisregistri põhimäärus. Ettekandja vallavanem Piret Rammul

6. Kinnisasja omandamiseks loa andmine. Ettekandja maaspetsialist Kadri Kaska

7. Revisjonikomisjoni 2019 aasta tegevuse aruanne. Revisjonikomisjoni 2020 aasta tööplaani kinnitamine. Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Marek Kamla

8. Avaldused ja päevakajalised teemad.

 

2019. aasta istungid

23. jaanuar 2019 Päevakord

19. veebruar 2019 Päevakord

19. märts 2019 Päevakord

17. aprill 2019 Päevakord

16. mai 2019 Päevakord

20. juuni 2019 Päevakord

18. juuli 2019 Päevakord

15. august 2019 Päevakord

19. september 2019 Päevakord

17. oktoober 2019 Päevakord

21. november 2019 Päevakord 

19. detsember 2019 Päevakord

2018. aasta istungid

23. jaanuar 2018 Päevakord

20. veebruar 2018 Päevakord

20. märts 2018 Päevakord

17. aprill 2018 Päevakord

15. mai 2018 Päevakord

19. juunil 2018 Päevakord

21. august 2018 Päevakord

25.september 2018 Päevakord

16. oktoober 2018 Päevakord

20. november 2018 Päevakord

18. detsember 2018 Päevakord