18.09.20

Revisjonikomisjon

Komisjoni tegevusvaldkond: vallavalitsuse kontrollimine ja hindamine, valla ametiasutuste ja vallavalitsuse hallatavate asutuste ning valla valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse kontrollimine ja hindamine, valla vara kasutamise sihipärasuse hindamine ja kontrollimine ning valla eelarve täitmise kontrollimine ja hindamine.

Marek Kamla komisjoni esimees

marek@ecooil.ee

56615676

Raimu Vaikmäe komisjoni aseesimees imbi@krootuse.edu.ee
Valev Krebes komisjoni liige krebes.valev@gmail.com

 

Revisjonikomisjoni protokollid on leiatavad dokumendiregistris Delta: protokollid

Majandus- ja eelarvekomisjon

Komisjoni tegevusvaldkond: vallavolikogu ja – valitsuse nõustamine valla strateegilise planeerimise, sh üldplaneeringu koostamise, valla   ja valdkondlike arengukavade koostamise/muutmise, eelarve strateegia ja valla eelarve menetlemisel, investeeringute planeerimisel, vallale rahaliste kohustuse võtmisel, maksude ja teenuste hindade kehtestamisel, ettevõtluses ning turismis jne.

Tiit Rammul komisjoni esimees

tiitram74@gmail.com

5295821

Rainer Soosaar komisjoni aseesimees rainersosar@gmail.com
Grete Ani komisjoni liige grete.maesalu@gmail.com
Marika Drenkhan komisjoni liige marika.drenkhan@gmail.com
Kaido Kõiv komisjoni liige kaido@kanepi.ee
Toomas Pentsa komisjoni liige toomas.pentsa@mail.ee
Urmas Roht komisjoni liige urmasroht@gmail.com

 

Majandus- ja eelarvekomisjoni protokollid on leitavad dokumendiregistris Delta: protokollid

Kultuuri- ja spordikomisjon

Komisjoni tegevusvaldkond: vallavolikogu ja – valitsuse nõustamine valla kultuuri- ja sporditegevuse ning nende valdkonnaga seotud mittetulundusorganisatsioonide küsimustes, valla elanike puhkevõimaluste ning huvi- ja sporditegevuste osas jne.

Urmas Kivirand komisjoni esimees

urmaskivirand@hot.ee

5079487

Anu Luiga komisjoni aseesimees anulg1@gmail.com
Jaanika Tappo komisjoni liige jaanika.tappo@gmail.com
Andrus Seeme komisjoni liige andrusseeme@gmail.com
Merle Juhkam komisjoni liige merle.juhkam@mail.ee
Arne Ermel komisjoni liige arneermel@gmail.com
Marju Jalas komisjoni liige marju.jalas@gmail.com
Mati Haavistu komisjoni liige mihkle.kaevab@mail.ee
Marko Ani komisjoni liige 1markoani@gmail.com

 

Kultuuri- ja spordikomisjoni protokollid on leitavad dokumendiregistris Delta: protokollid

Haridus- ja noorsookomisjon

Komisjoni tegevusvaldkond: vallavolikogu ja – valitsuse nõustamine valla haridus- ja noorsootöö koordineerimisel ja planeerimisel, huvihariduse küsimustes jne.

Merike Luts komisjoni esimees

merike1957@gmail.com

5206690

Anu Luiga komisjoni aseesimees anulg1@gmail.com
Inge Tamm komisjoni liige inge.tamm@gmail.com
Arno Kakk komisjoni liige arno.kakk@gmail.com
Kersti Seeme komisjoni liige puhkemaja@alajuusa.ee
Eda Tarend komisjoni liige edatarend@gmail.com
Hegri Narusk komisjoni liige hegri.narusk@mail.ee

 

Haridus- ja noorsookomisjoni protokollid on leitavad dokumendiregistris Delta: protokollid

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon

Komisjoni tegevusvaldkond: vallavolikogu ja – valitsuse nõustamine valla sotsiaaltoetuste- ja teenuste osutamisel ja   planeerimisel, tervishoiu korraldamise küsimuses jne;

Marika Drenkhan komisjoni esimees

marika.drenkhan@gmail.com

5134702

Aavo Maat komisjoni aseesimees aavo.maat@mail.ee
Vaike Meesak komisjoni liige vaike@vaikemeesak.ee
Tiia Urm komisjoni liige tiia@kanepi.ee
Küllike Kaldoja komisjoni liige kyllike@kanepi.ee
Inge Tamm komisjoni liige inge.tamm@gmail.com
Merike Luts komisjoni liige merike1957@gmail.com


Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni protokollid on leitavad dokumendiregistris Delta: protokollid