Revisjonikomisjon

Komisjoni tegevusvaldkond: vallavalitsuse kontrollimine ja hindamine, valla ametiasutuste ja vallavalitsuse hallatavate asutuste ning valla valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse kontrollimine ja hindamine, valla vara kasutamise sihipärasuse hindamine ja kontrollimine ning valla eelarve täitmise kontrollimine ja hindamine.

Marek Kamla

komisjoni esimees

marekkamla@gmail.com

56615676

Raimu Vaikmäe

komisjoni aseesimees

imbi@krootuse.edu.ee

Valev Krebes

komisjoni liige

krebes.valev@gmail.com

 

Revisjonikomisjoni protokollid on leiatavad dokumendiregistris Delta: protokollid

Majandus- ja eelarvekomisjon

Komisjoni tegevusvaldkond: vallavolikogu ja – valitsuse nõustamine valla strateegilise planeerimise, sh üldplaneeringu koostamise, valla   ja valdkondlike arengukavade koostamise/muutmise, eelarve strateegia ja valla eelarve menetlemisel, investeeringute planeerimisel, vallale rahaliste kohustuse võtmisel, maksude ja teenuste hindade kehtestamisel, ettevõtluses ning turismis jne.

Tiit Rammul

komisjoni esimees

tiitram74@gmail.com

5295821

Rainer Soosaar

komisjoni aseesimees

rainersosar@gmail.com

Grete Ani

komisjoni liige

grete.maesalu@gmail.com

Marika Drenkhan

komisjoni liige

marika.drenkhan@gmail.com

Kaido Kõiv

komisjoni liige

kaido@kanepi.ee

Toomas Pentsa

komisjoni liige

toomas.pentsa@mail.ee

Urmas Roht

komisjoni liige

urmasroht@gmail.com

 

Majandus- ja eelarvekomisjoni protokollid on leitavad dokumendiregistris Delta: protokollid

Kultuuri- ja spordikomisjon

Komisjoni tegevusvaldkond: vallavolikogu ja – valitsuse nõustamine valla kultuuri- ja sporditegevuse ning nende valdkonnaga seotud mittetulundusorganisatsioonide küsimustes, valla elanike puhkevõimaluste ning huvi- ja sporditegevuste osas jne.

Urmas Kivirand

komisjoni esimees

urmaskivirand@hot.ee

5079487

Anu Luiga

komisjoni aseesimees

anulg1@gmail.com

Jaanika Tappo

komisjoni liige

jaanika.tappo@gmail.com

Andrus Seeme

komisjoni liige

andrusseeme@gmail.com

Merle Juhkam

komisjoni liige

merle.juhkam@mail.ee

Arne Ermel

komisjoni liige

arneermel@gmail.com

Marju Jalas

komisjoni liige

marju.jalas@gmail.com

Mati Haavistu

komisjoni liige

mihkle.kaevab@mail.ee

Marko Ani

komisjoni liige

1markoani@gmail.com

 

Kultuuri- ja spordikomisjoni protokollid on leitavad dokumendiregistris Delta: protokollid

Haridus- ja noorsookomisjon

Komisjoni tegevusvaldkond: vallavolikogu ja – valitsuse nõustamine valla haridus- ja noorsootöö koordineerimisel ja planeerimisel, huvihariduse küsimustes jne.

Merike Luts

komisjoni esimees

merike1957@gmail.com

5206690

Anu Luiga

komisjoni aseesimees

anulg1@gmail.com

Inge Tamm

komisjoni liige

inge.tamm@gmail.com

Arno Kakk

komisjoni liige

arno.kakk@gmail.com

Kersti Seeme

komisjoni liige

puhkemaja@alajuusa.ee

Eda Tarend

komisjoni liige

edatarend@gmail.com

Hegri Narusk

komisjoni liige

hegri.narusk@mail.ee

 

Haridus- ja noorsookomisjoni protokollid on leitavad dokumendiregistris Delta: protokollid

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon

Komisjoni tegevusvaldkond: vallavolikogu ja – valitsuse nõustamine valla sotsiaaltoetuste- ja teenuste osutamisel ja   planeerimisel, tervishoiu korraldamise küsimuses jne;

Marika Drenkhan

komisjoni esimees

marika.drenkhan@gmail.com

5134702

Aavo Maat

komisjoni aseesimees

aavo.maat@mail.ee

Vaike Meesak

komisjoni liige

vaike@vaikemeesak.ee

Tiia Urm

komisjoni liige

tiia@kanepi.ee

Küllike Kaldoja

komisjoni liige

kyllike@kanepi.ee

Inge Tamm

komisjoni liige

inge.tamm@gmail.com

Merike Luts

komisjoni liige

merike1957@gmail.com


Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni protokollid on leitavad dokumendiregistris Delta: protokollid