Valla ettevõtted

Kui  Te olete huvitatud, et teie ettevõtte  andmed oleksid valla kodulehel kättesaadavad, siis selleks palun saatke e-kiri aadressil vald@kanepi.ee.
 
Palun märkige  oma ettevõtte  nimi, asukoht, postiaadress,  tegevusala, e-posti aadress, telefoni number ja kodulehe aadress (juhul kui on).