Kirjeldus Voodipäevatasu hüvitatakse vanadus- ja töövõimetuspensionäridele ning üldharidus- või kutseõppeasutuses õppivatele lastele kuni 19-aastaseks saamiseni ravikindlustuse seaduse paragrahvis 72 kehtestatud piirmäära ulatuses. 19-aastaseks saamisel hüvitatakse voodipäevatasu jooksva õppeaasta lõpuni.
Õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Toetuse taotlemine

Toetuse taotlus

Aktsiaseltsiga Põlva Haigla arvleb vallavalitsus lepingu alusel. Teiste statsionaarse eriarstiabi osutajate teenuse hüvitamine toimub kuludokumendi alusel. 

Kontaktid
Tiia Urm, e-post tiia.urm@kanepi.ee, telefon 7976316 (Kanepi piirkond)

Küllike Kaldoja, e-post kyllike.kaldoja@kanepi.ee, telefon 5034413 (Kõlleste piirkond)

Riina Marran, e-post riina.marran@kanepi.ee, telefon 53851582 (Valgjärve piirkond)