Tunnustused

Gümnaasiumi lõpetamisel tunnustame rahaliselt õpilasi, kelle elukoht on registreeritud Kanepi vallas (sh õpilased, kes ei lõpeta Kanepi valla kooli):

  • kuldmedaliga lõpetamisel 300 eurot;
  • hõbemedaliga lõpetamisel 250 eurot.

Põhikooli lõpetamisel tunnustame Kanepi valla põhikooli lõpetajaid (sh õpilased, kelle elukoht ei ole registreeritud Kanepi vallas) :

  • ainult "5" lõpetamisel lõpuhinnete alusel 100 eurot.

Kanepi valla kooli lõpetamisel esitab tunnustuse saajad kool ning tunnustus antakse üle lõpuaktusel.

Mujal kooli lõpetanul tuleb vallavalitsusele esitada dokument, mis tõendab tunnustuse aluseks olevat ning allkirjastatud avaldus .

Õigusaktid Kanepi valla haridusalase tunnustamise kord
Kontaktid Eda Tarend, e-post eda@kanepi.ee, telefon 5228264