Huvihariduse ja -tegevuse toetuse kava 2024
 

Huviring/

huvitegevus

Noortekeskus Õpieesmärgid Tegevuste sisu Toimumine

Eelarve

Kanepi /Põlgaste

Eelarve

Saverna /Krootuse

  KULTUUR            
1 Kokandusring Kõik noortekeskused Noored valmistavad erinevaid toite vastavalt retseptile. Tunnevad lauaetiketti Valmistavad retsepti jälgides erinevaid toite. Õpivad erinevaid toidukultuure. Õpivad lauakombeid ja laua katmist. Lauaetiketi koolitus. Kanepis ja Põlgastes kord nädalas, Savernas ja Krootusel üle nädala 4808,00 4442,00
2 Lauamänguklubi Kanepi, Põlgaste Läbi mängu erinevate oskuste arendamine. Emotsioonidega hakkama saamise oskused, meeskonnatöö oskused, vaimse tervise hoidmise oskused. Lauamängusessioonid, mänguteraapia, meeskonnamängud, rollimängud, vestlusringid, töötoad, iseseisvuse harjutamise üritused. Kanepis kaks korda nädalas, Põlgastes üks kord nädalas 6623,00 0,00
3 Lilleseadering Kõik noortekeskused Areneb loovus, käe ja silma koostöö, peenmotoorika. Omandavad oskused teha erinevaid lilleseadeid. Õpetada noortele erinevaid lilleseade võtteid, tutvustada erinevaid materjale (lõike-ja potililli, kunstmaterjale, kuivatatud materjale jne). Õpetada erinevatest olemasolevatest materjalidest kimpude ja kompositsioonide tegemist. Kord kuus 1000,00 3600,00
4 Djembering Kanepi, Saverna Areneb rütmitunnetus, tempo tunnetamine.  Djembetrummidega muusikapalade õppimine ja harjutamine. Esinemised üritustel. Kord nädalas 1224,00 500,00
5 Vabatahtlikute klubi Kanepi Noorte hääle võimestamise oskused, teavad kuidas on võimalik kogukonnas luua muutusi, millised võimalused on noortel KOV tasandil tegutseda. Ürituste korraldamine, kogukonna abistamine, aktiivse kodaniku tunnuste õppimine. Projekti kirjutamise õpe. Kord kuus 200,00 0,00
6 Helitehnikaring Kanepi, Saverna Teavad ohutusnõudeid. Oskavad kasutada helipulti ja ühendada juhtmeid tehniliselt õigesti. Tunnevad  helissüsteemi tööpõhimõtteid. Valmistavad ette ja õpivad seadistama helitehnikat valla üritusteks. Saavad esineda üritustel DJ-dena Kord kuus ringitegevusena ning esinemised vastavalt ürituste kalendrile. 600,00 2000,00
7 Esteetikaring  Saverna/Krootuse Esteetiliste väärtuste kujunamine noortes. Areneb noorte ilumeel ja kasvab enesekindlus. Noored oskavad end maitsekalt ja kombekalt riietada, jälgivad hügieeninõudeid. Oskavad käituda kultuurselt. Tegevused kokkuleppel    4000,00
8 Kultuuriklubi Kõik noortekeskused Kultuuriõpe. Erinevate etenduste põhjal õpivad tundma erinevaid žanreid. Tutvuvad erinevate Eesti kultuuriasutustega. Külastame üle Eesti erinevaid teatreid, muuseume ning kinosid.  Kord kuus 3830,00 4600,00
9 Nahatöö Kõik noortekeskused Tunnevad nahatöö põhimõtteid. Õpivad kasutama selleks vajalikke tööriistu.  Nahast tarbeesemete
valmistamine
Kord kuus 950,00 1200,00
10 Raamatuklubi Kanepi ja Põlgaste Erinevate zanritega tutvumine, üldise silmaringi laiendamine. Traditsioonide õppimine, hoidmine. Kohtumised autoritega. Väljasõidud muuseumitesse. Seikluslikud raamatukõnnid. Vestlusringid. Kord kuus 200,00  
11 Loomering Kõik noortekeskused Areneb noorte loomingulisus ja käelise tegevuse oskus. Õpitakse einevaid tehnoloogiaid. Loomemajanduse alused. Töötoad, loomesessioonid, õppekäigud, loomelaager. Teraapilise mõjuga sensoorsed tegevused. Kord nädalas 1050,00 3242,00
  SPORT    
12 Palliring Põlgaste Oskavad erinevaid pallimänge, seltskonnamänge Õpivad erinevaid mänge ja arendavad üldfüüsilisi- ja meeskonnatööoskusi Kord nädalas 2608,00  
13 Mudeliring Põlgaste Mudelautode hooldus ja remont, sõidutehnikad sise- ja välisradadel. Harjutatakse sõitu, hooldatakse masinaparki ning käiakse võistlustel. Kord nädalas 1803,00  
14 Lasketiiruring Krootuse Oskavad valida vastavalt relvadele õiget tehnikat, suudavad hinnata laskeulatust ning laskepositsioone. Lasketiirus õhupüssidega tulistamine märklaudade pihta. Kord nädalas   2715,00
15 Tantsuring/Kõhtutants Saverna/ Krootuse Noorte füüsilise vormi parandamine. Rütmitunnetus läbi tantsu. Koreograafia. Õpivad tunnetama oma keha. Tantsude ja  tantsukavade koostamine ja õppimine. Esinemised. Paraneb keha liikuvus, plasitilisus ja rüht ning muusikaline tunnetus.  Laagrites osalemine. Kord nädalas   2363,00
16 Seikluskasvatus Kõik noortekeskused Paraneb noorte füüsiline vorm ja meeskonnatunnetus. Ring toetab isiksuse füüsilist, vaimset ja emotsionaalset arengut. Õpetab kontrollima oma emotsioone. Aktiivsed juhendatud tegevused seiklusparkides, airsofti mängides, batuudikeskustes ning põgenemistoas. Eduelamusi kogedes saavad noored üle oma hirmudest. Tegevused vastavalt hooajalisetele võimalustele.  2463,00 3200,00
17 Ratsutamisring Kõik noortekeskused Tunnevad hobuseid ja teavad, kuidas peab loomaga ja looma juuresolekul käituma. Teraapiline mõju. Hoolitsevad ponide eest, õpivad neid saduldama ja ratsutama. Kuni kaks tundi nädalas 3000,00 1500,00
18 Võrkpall Krootuse Harjutatakse meeskonnamängu, kehaline aktiivsus   Kaks korda nädalas   2484,00
19 Skateparki ring Saverna, Krootuse
Harjutatakse sõitu,
ning käiakse võistlustel.
  Tegevused vastavalt hooajalisetele võimalustele.    1800,00
20 Jumping Krootuse Kombinatsioon aeglastest ja kiiretest hüpetest, traditsiooniliste aeroobika sammude variatsioonidest, dünaamilisest kiirus- ning jõuspordielementidest. Harjutuste mitmekesisusega tagatakse kogu keha tugevdamine. Kord nädalas   1204,00
21 Mäesuusaring/ Uisuring Kõik noortekeskused Oskavad mäesuusatamise põhiliseid võtteid. Areneb tasakaalutunnetus. Tunnetavad ohte ja oskavad nendega hakkama saada.  Harjutatakse mäelt laskumist valides selleks erinevaid tehnikaid. Vastavalt hooajale 3807,00 5000,00
22 Sulgpall Kõik noortekeskused Tunnevad mängureegleid ning oskavad mängida. Õpivad erinevaid tehnikaid ja harjutavad mängu. Kaks korda nädalas 1600,00  
23 Lauatennisering või Slacklinering Saverna noortepargis Tunnevad mängureegleid ning oskavad mängida. Õpivad erinevaid tehnikaid ja harjutavad mängu. Suvekuudel kokkuleppel   1232,00
24 Viburing Krootuse Tunnevad vibulaskmise põhimõtteid ja tehnikaid.  Vibulaskmine saalis ja välitingimused.  Kord nädalas   2250,00
  LOODUS- JA TÄPPISTEADUS    
25 Kalandus Kanepi ja Põlgaste Oskavad kalastasmise põhilisi võtteid, tunnevad kalastustehnikat, kalapüügiga seotud seadusandlust ning jätkusuutliku kalanduse põhimõtteid. Õpivad erinevaid tehnikaid ning käivad väljasõitudel. Õpivad tundma ja jälgima loodust, vee-elustikku. Kord kuus 869,00  
26 Loodusring Kõik noortekeskused Tekitada ja süvendada huvi looduse vastu. Õpivad tundma looma- ja taimeriiki, ilmastiku- ja loodusnähtusi. Looduse tundmaõppimine erinevate vaatluste, esitluste ja katsete kaudu. Õppkäigud loodusesse. Krootusel kord nädalas, teistes kord kuus 1000,00 3242,00
  TEHNOLOOGIA    
27 Robootikaring Krootuse, Saverna, Kanepi Arenevad noorte tehnoloogiaalaseid teadmised. Ehitavad ja programmeerivad roboteid. Kaks korda nädalas 2509,00 3184,00
28 Tehnoloogiaring tüdrukutele/ HK Unicorn Squad Kanepi Suurendada tüdrukute huvi tehnoloogia vastu ja saavutada võrdsemad võimalused tööturul IT- valdkonnas. Praktilised ja põnevad ülesanded, erinevad katsed: tehnika, robootika ja loodusteaduste valdkonnas. Kord nädalas 2190,00  
  KOKKU Riigipoolne toetus 2024. aastaks 73 114 €.
lisaks eelmise aasta jääk Savernas 17 201 € Ja Kanepis 5777 €
42334,00 53758,00
    KOKKU 96092,00