Huvihariduse ja -tegevuse toetuse kava 2023
 

 

 

 

Huviring/huvitegevus Noortekeskus Õpieesmärgid Tegevuste sisu Eelarve ja tegevuste sisu

Eelarve Kanepi /Põlgaste

Eelarve Saverna /Krootuse
  KULTUUR            
1. Kokandusring Kõik noortekeskused Noored valmistavad lihtsamaid toite vastavalt retseptile. Tunnevad lauaetiketti Valmistavad retsepti jälgides erinevaid toite. Õpivad erinevaid toidukultuure. Õpivad lauakombeid ja laua katmist. Lauaetiketi koolitus. Juhendamine : Kanepis ja Põlgastes kord nädalas. Krootusel ja Savernas üle nädala 5 484 4 242
2. Klaasikunstiring Krootuse, Saverna, Kanepi Kursuse lõpuks noored teavad ja oskavad kasutada põhilisi klaasikunsti tööriistu  ja tehnilisi võtteid. Oskavad arvestada klaasi iseärasustega. Noored valmistavad ja kujundavad erinevaid ehteid ning kaunistusi. Valla üritusteks meenete valmistamine. Üle nädala,5 kohtumisega kursus, Saverna ja Krootusel on auhinna kujundamine 1 080 900
3. Lilleseadering Kanepi, Krootuse, Saverna Areneb loovus, käe ja silma koostöö, peenmotoorika. Omandavad oskused teha erinevaid lilleseadeid. Õpetada noortele erinevaid lilleseade võtteid, tutvustada erinevaid materjale (lõike-ja potililli, kunstmaterjale, kuivatatud materjale jne). Õpetada erinevatest olemasolevatest materjalidest kimpude ja kompositsioonide tegemist. Üks kord kuus 1 800 3600
4. Djembering Saverna Areneb rütmitunnetus, tempo tunnetamine.  Djembetrummidega muusikapalade õppimine ja harjutamine. Esinemised üritustel. Kord nädalas,    1 tund korraga.   1242
5. Kitarriring Kanepi Kitarri algõpetus: areneb rütmitunnetus ja muusikataju.  Muusikapalade õppimine. Esinemised ja ettevalmitus bändiringile. Kord nädalas. 2 484  
6. Näitering Saverna Õpivad eneseväljendust, selget diktsiooni. Areneb esinemisjulgus. Improvisatsioon, sketšide välja mõtlemine ja harjutamine.  Kord nädalas.   2042
7. Helitehnikaring Kanepi, Saverna Teavad ohutusnõudeid. Oskavad kasutada helipulti ja ühendada juhtmeid tehniliselt õigesti. Tunnevad  helissüsteemi tööpõhimõtteid. Valmistavad ette ja õpivad seadistama helitehnikat valla üritusteks. Saavad esineda üritustel DJ-dena Kord kuus ringitegevusena ning esinemised vastavalt ürituste kalendrile. 1 600 702
8. Tantsuring/Kõhutants Saverna/ Krootuse Noorte füüsilise vormi parandamine. Rütmitunnetus läbi tantsu. Koreograafia. Õpivad tunnetama oma keha. Tantsude ja  tantsukavade koostamine ja õppimine. Esinemised. Paraneb keha liikuvus, plasitilisus ja rüht ning muusikaline tunnetus.  Laagrites osalemine. Kord nädalas   2484
9. Kultuuriklubi Kõik noortekeskused Kultuuriõpe. Erinevate etenduste põhjal õpivad tundma erinevaid žanreid. Tutvuvad erinevate Eesti kultuuriasutustega. Külastame üle Eesti erinevaid teatreid ning kinosid.  Väljasõit kord kuus 2 470 1800
10. Nahatöö Kanepi ja Põlgaste Tunnevad nahatöö põhimõtteid. Õpivad kasutama selleks vajalikke tööriistu.  Nahast kaunistuste valmistamine Kanepis kaks korda kuus ja Põlgastes kord kuus 3 986  
11. Loomering Kõik noortekeskused Areneb noorte loomingulisus. Oskavad iseseisvalt vähemalt ühe kaunistuse teha. Oskavad kujundada plakateid (graafiline disain). Erinevad kaunistused ja töötoad. Akrüüli valamise töötuba, graffiti töötuba, dekoratsioonid, punutud korvid, heegeldamine. Põlgastes kord nädalas. Kanepis, Krootusel ja Savernas kaks korda kuus 1 600 2200
  SPORT            
12. Jalgpalliring Kanepi Tunnevad jalgpalli põhireegleid, oskavad meeskonnas mängida. Mängivad Kanepi Gümnaasiumis jalgpalli Kord nädalas 1 000  
13. Jooga Krootuse, Kanepi, Saverna Ennetada ja vähenadada ärevust ning stressi. Parandada keskendumisvõimet ja mälu. Joogaharjutuste käigus õpivad erinevaid hingamistehnikaid ja meeleharjutusi. Vestlustring emotsioonide mõistmiseks. Kanepis kord nädalas, Saverna ja Krootuse üle nädala 3 000 2520
14. Tennis Kanepi Teavad ja tunnevad mängu põhireegleid. Suudavad mängida algtasemel. Tennise algõpetus, löökide harjutamine, paarismäng. Vastavalt hooajale 1 000  
15. Lasketiiruring Krootuse Oskavad valida vastavalt relvadele õiget tehnikat, suudavad hinnata laskeulatust ning laskepositsioone. Lasketiirus õhupüssidega tulistamine märklaudade pihta. Kord nädalas   2534
16. Seikluskasvatus Kõik noortekeskused Paraneb noorte füüsiline vorm ja meeskonnatunnetus. Ring toetab isiksuse füüsilist, vaimset ja emotsionaalset arengut. Õpetab kontrollima oma emotsioone. Aktiivsed juhendatud tegevused seiklusparkides, airsofti mängides, batuudikeskustes ning põgenemistoas. Eduelamusi kogedes saavad noored üle oma hirmudest. Tegevused vastavalt hooajalisetele võimalustele. Kord kuus väljasõit 3 087 2550
17. Ratsutamisring Kõik noortekeskused Tunnevad hobuseid ja teavad, kuidas peab loomaga ja looma juuresolekul käituma. Teraapiline mõju. Hoolitsevad ponide eest, õpivad neid saduldama ja ratsutama. Kuni kaks tundi nädalas 3 000 500
18. Motosport Kõik noortekeskused Areneb tasakaalutunnetus ja osavus mootorratta juhtimisel. Keha ja mootorratta valitsemine maastikul. Ohutusnõuded. Sõiduõpe juhendajaga turvalises keskkonnas. Õpivad turvavarustust ja selle kasutamist. Kaks korda kuus 1 800 1800
19. Mäesuusaring/ Uisuring Kõik noortekeskused Oskavad mäesuusatamise põhiliseid võtteid. Areneb tasakaalutunnetus. Tunnetavad ohte ja oskavad nendega hakkama saada.  Harjutatakse mäelt laskumist valides selleks erinevaid tehnikaid. Vastavalt hooajale 3 000 1500
20. Sulgpall Kõik noortekeskused Tunnevad mängureegleid ning oskavad mängida. Õpivad erinevaid tehnikaid ja harjutavad mängu. Kaks korda nädalas 6 000  
21. Viburing Krootuse Tunnevad vibulaskmise põhimõtteid ja tehnikaid.  Vibulaskmine saalis ja välitingimustes.  Kord nädalas   3009
  LOODUS- JA TÄPPISTEADUS            
22. Loodusring Kõik noortekeskused Tekitada ja süvendada huvi looduse vastu. Õpivad tundma looma- ja taimeriiki, ilmastiku- ja loodusnähtusi. Looduse tundmaõppimine erinevate vaatluste, esitluste ja katsete kaudu. Õppkäigud loodusesse. Krootusel üle nädala, Saverna ja Põlgaste 2 000 2621
  TEHNOLOOGIA            
23. Robootikaring Krootuse, Saverna, Kanepi Arenevad noorte tehnoloogiaalaseid teadmised. Ehitavad ja programmeerivad roboteid. Kord nädalas 1 242 2732
24. Tehnoloogiaring tüdrukutele/ HK Unicorn Squad Krootuse, Kanepi Suurendada tüdrukute huvi tehnoloogia vastu ja saavutada võrdsemad võimalused tööturul IT- valdkonnas. Praktilised ja põnevad ülesanded, erinevad katsed: tehnika, robootika ja loodusteaduste valdkonnas. Kord nädalas 1 338 1338
  KOKKU Riigipoolne toetus 2023 aastaks 78242 (3.01.2023 seisuga)- , lisaks eelmise aasta jääk Savernas 1195  Ja Kanepis 7850 46 971 40 316
    KOKKU 87 287