KANEPI KANDI KAUP

Kanepi valla ettevõtetel on võimalus kasutada oma toodetel ainulaadset märki "KANEPI KANDI KAUP".
 
Logo eesmärk on tutvustada Kanepi valda ja valla territooriumil valmistatavaid tooteid.
Märgi kasutamisõigust võivad taotleda kõik Kanepi valla territooriumil tegutsevad ettevõtted, edastades oma soovi aadressile kerli.koor@kanepi.ee
Logo võib kasutada nii toidu- kui tööstuskaupadel.
 
 
Märk on tuletatud Kanepi valla vapist, sellel on kohanimest tuletatud sümbol.
Autor: Aivar Täpsi.