Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Vastavalt lastekaitseseaduse § 27 lg 1 ja lg 2 on kohustus abivajavast lapsest teatada kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest. Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonil 116 111.

Abivajav laps on:

 • laps, kes on hoolitsuseta (pesemata, söömata, puuduvad ilmastikule vastavad riided);
 • laps, kes on jäetud järelevalveta (nt väikelaps liigub kaubanduskeskuses ilma vanemata, laps on üksi kodus või hilja väljas); 
 • laps, kes on koolis probleemidesse sattunud ja perel on keeruline temaga toime tulla;
 • erivajadusega laps, kes pole abi saanud;
 • laps, kelle käitumine on muutunud või tal on raske oma tunnetega toime tulla;
 • laps, kes on kogenud halba kohtlemist (mõnitamist, kiusamist, alandamist, löömist, tõukamist);
 • laps, kes tarvitab sõltuvusaineid;
 • laps, kelle kehal on märke vägivallast; 
 • laps, kes on mõelnud suitsiidimõtted või teeb endale tahtlikult viga. 

 

Kanepi Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist
Külli Oja
tel: 53034961
e-post: kylli.oja@kanepi.ee

 

 

Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. Kohustus hädaohus olevast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas teave hädaohus olevast lapsest. Hädaohus olevast lapsest tuleb viivitamata teatada hädaabinumbril 112.

Hädaohus laps on: 

 • väikelaps, kes on jäetud järelevalveta;
 • laps, kes on kodust ära jooksnud; 
 • laps, kes on pannud toime õigusrikkumise; 
 • alaealine, kes on alkoholi- või narkojoobes; 
 • laps, kes on tugevalt alatoitunud; 
 • laps, kes on vägivalla ohver;
 • laps, kes on ennast tahtlikult vigastanud või kahjustanud;
 • laps, kes tahab endalt elu võtta või mõtleb sellele pidevalt.