Kirjeldus

Toetus küttematerjali maksumuse osaliseks hüvitamiseks määratakse ahiküttega eluruumis:

  • üksi elavale,
  • mitte töötavale vanadus- või töövõimetuspensionärile,
  • kui tema kuu sissetulek on alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri 2,5-kordse määra ja
  • puuduvad perekonnaseaduse § 96 alusel ülalpidamiskohustusega isikud või kelle suhtes ülalpidamiskohustusega isikud oma tervisliku seisundi, ea ja/või vähekindlustatuse tõttu ei ole võimelised oma ülalpidamiskohustust täitma.

Erandkorras võib toetust taotleda toimetulekuraskustes isik või perekond.

Toetuse võib määramata jätta juhul, kui taotlejale kuulub metsamaad.

Toetust makstakse üks kord kalendriaastas.

Õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord, Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine
Toetuse summa Kuni 200 eurot
Taotlemiseks vajalikud dokumendid Toetuse taotlus
Kontaktid
Riina Marran tel 53851582; e-post riina.marran@kanepi.ee (Valgjärve piirkond)
Küllike Kaldoja tel 5034413; e-post kyllike.kaldoja@kanepi.ee (Kõlleste piirkond)
Tiia Urm tel 7976316, 58547751; e-post tiia.urm@kanepi.ee (Kanepi piirkond)