Talihooldusest Kanepi vallas

Talv paneb liiklejaid tavapärasest rohkem muretsema oma igapäevaste liikumisvajaduste võimaluste üle. Alljärgnev teave annab ülevaate meie vallas tehtavatest lumetõrjetöödest käesoleval talvel. Lumetõrjetöödeks on vald jaotatud erinevateks piirkondadeks

Piirkonna kirjeldus Hoolde teostaja Kontaktisik Telefon
Maaritsa, Krüüdneri ja Vissi külad Renaldo Mark Renaldo Mark 5 260 859
osaliselt Piigaste küla, Veski, Prangli külad Asumäe talu OÜ Andres Määrits 53308585
Tõdu ja Voorepalu külad tervikuna AAV Teenused  Arne Valdas 5142951
Krootuse küla, välja arvatud Krootuse keskasula, Tuulemäe, Palutaja, Piigaste, Häätaru, Karilatsi, Ihamaru, Karaski külad Krootuse Agro AS Valev Krebes 56200385
Krootuse keskasula Anton Invest OÜ Tiit Rammul 5295821
Saverna ja Tiido külad tervikuna Margus Hani Margus Hani 56 150 256
Valgjärve ja Pikareinu külad tervikuna Renaldo Mark Renaldo Mark 5 260 859
Tamme ja Puugi külad tervikuna Mäe-Matsi talu Reijo Hausenberg 5 207 780
Hauka ja Aiaste külad tervikuna Urmas Unt Urmas Unt 5 270 639
Abissaare ja Mügra külad tervikuna, Sirvaste põhjapool Tigase talu Vaido Varul 5 047 565
Karste, Kaagvere küla Kanepi- Otepää teest paremat kätt ja Jõksi, Heisri küla tervikuna, Sirvaste küla lõunapool Eino Hani Tammiku talu Margus Hani 56 150 256
Karste, Kaagvere küla Kanepi- Otepää teest vasakut kätt ja Kooraste, Rebaste küla tervikuna ning Jõgehara küla osaliselt.  TREV-2 Grupp AS Tanel Schattschneider 5 288 128
Hino, Jõgehara, Koigera, Erastvere küla tervikuna OÜ Saaretu Kalmer Lina 5 140 335
Kanepi alevik OÜ Saaretu Kalmer Lina 5 140 335
Piigandi küla tervikuna, Kaagna küla osaliselt OÜ Saaretu Kalmer Lina 5 140 335
Soodoma, Magari küla, Närapää tervikuna OÜ Saaretu Kalmer Lina 5 140 335
Põlgaste, Sõreste küla tervikuna Hurmi Agro OÜ Marek Kruusla 53 429 099
Lauri, Hurmi, Varbuse küla tervikuna ja Kaagna küla osaliselt Hurmi Agro OÜ Marek Kruusla 53 429 099

 

Töövõtjad on kohustatud teostama lumetõrjet selleks vastava korralduse saamisel tellijalt või kui langenud lumekihi paksus takistab teel liiklemist. Teede hooldajate eesmärk on anda endast parim. Lumetõrjetöödega soovitakse alati kiiresti toime tulla, et lumetakistused teedel võimalikult vähe liiklemist häiriksid. Valla territooriumil teostab vastavalt vajadusele talihooldust rohkem kui 20 erinevat lumetõrjemasinat. Selleks et 24 tunni jooksul lumetõrje ära teha, piisab täna sellest masinpargist. Teehooldemasinad ei jõua palju sadanud lund tõrjuma kõikidesse kohtadesse korraga või hoida teid pidevalt puhtana kestva lumesaju ja tuisu ajal. Sellistel juhtudel palume arvestada ja varuda aega ühest punktist teise jõudmiseks. Üldjuhul toimub lumetõrje peale lumesaju ja tuisu lõppu. Inimesed kes soovivad eriaegadel ja erijuhtudel välja- või juurdepääsu oma elamule peab ise kokku leppima piirkonnas töid teostava ettevõtjaga. Eritellimised maksab inimene ise. Töövõtulepingu kohaselt Kanepi vallavalitsus ei vahenda firmade tellimusi töövõtjale.

Avalikuks kasutuseks määramata kinnistusisestel teedel ja õuealadel teostatakse lumetõrjet Kanepi valla elanike registris olevatele isikutele.

Enamasti tehakse hooldustöid pimedal ajal, kui tuul ja sadu vaibuvad. Tahtmatult võib siis lume lükkajal mõni teeots märkamata jääda. Samuti esineb juhtusid, kus enamike teede sõidetavus on normaalne, aga üksik koht teel on täis tuisanud. Sellistel juhtudel helistage palun oma piirkonna lumetõrje tegijale. Kanepi valla lumetõrjet tegevad ettevõtjad paluvad tähistada kinnistutel olevad teed, truubid, ülesõidukohad ja erilist tähelepanu vajavad postid, kivid, lillepeenrad jms., mis kattuvad lumega. Vajalik on vaadata üle ja ära lõigata teedele langev võsa, mis takistab teehooldusmasinate liikumist (tee laius mitte vähem kui 4m).

Tähelepanu! Vabaks liiklemiseks suletud erateedel lumetõrjet ei teostata.

Talv ja sellega kaasnev lumi ning libedus ei ole meie piirkonnas mingi loodusõnnetus. On soovitav, et iga liikleja arvestaks talvisel ajal kiiresti muutuda võivate liiklusoludega ning kohandaks oma liikumisvajadusi vastavalt nendele. Enne teeleminekut tasuks alati tunda huvi sõiduolude kohta kuulates raadio uudiseid ja ilmateateid.

Ilusat talve ja normaalseid liiklemistingimusi kõigile!
Kanepi Vallavalitsus